Preskocit navigáciu

Právny poradca


por. Mgr. Pavol DZIDO

Právny poradca por. Mgr. Pavol DZIDO
Právny poradca veliteľa:
 • poskytuje veliteľovi právne rady a pripravuje stanoviská na čo najjednoduchšie, právne bezchybné a záujmy OS SR uprednostňujúce vyriešenie vzniknutých javov, procesov a stavov,
 • poskytuje veliteľovi právne rady a stanoviská k vydávaným rozkazom, nariadeniam a zabezpečuje ich súlad s platným právnym poriadkom,
 • podľa rozhodnutia veliteľa sa podieľa na právnej výchove príslušníkov shdo a vyšetrovaní mimoriadnych udalostí,
 • hlási veliteľovi porušovanie právnych noriem, vojenských predpisov, rozkazov, a nariadení, ktoré zistil,
 • spolupracuje s hlavnými funkcionármi shdo a navrhuje veliteľovi opatrenia na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, škodám, stratám a úrazom,
 • rieši podania doručené shdo,
 • podieľa sa po právnej stránke na pripomienkovaní návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov,
 • poskytuje pomoc orgánom činným v trestnom konaní a súdom v trestno-právnej oblasti,
 • vedie evidenciu riešených disciplinárnych previnení a priestupkov podľa príslušných právnych predpisov v pôsobnosti veliteľa shdo,
 • postupuje zložité právne veci s uvedením vlastného stanoviska na posúdenie Úradu právnych služieb MO SR služobným postupom.
 

Skočiť na menu
Share