Slávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectva


Slávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectva Dňa 15. januára si pripomíname Deň delostrelectva a raketového vojska. Tento významný sviatok delostrelectva je spojený s výročím Západokarpatskej operácie proti nemeckým vojskám v priestore medzi Vislou a Odrou, kedy pri poľskom meste Jaslo päť delostreleckých plukov s 2500 vojakmi 1.československého armádneho zboru, 90 diel a mínometov ráže nad 76 mm zabezpečovalo delostreleckú podporu mohutného útoku 4. ukrajinského frontu Červenej armády. Tým sa nasadenie piatich delostreleckých plukov 1. československého armádneho zboru stalo najväčším bojovým vystúpením československého delostrelectva počas 2. svetovej vojny, ale aj v dejinách českého a slovenského národa. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Duklianskych kasárni konal slávnostný nástup. Po zaznení štátnej hymny bol prečítaný rozkaz náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky ku Dňu delostrelectva. Zástupca veliteľa 5. delostreleckého pluku podplukovník Marek Uchaľ vo svojom príhovore zdôraznil skutočnosť, že príslušníci tohto oddielu sú akceptovaní ako odborníci hlavne v oblasti delostrelectva a spomenul tiež aktívnu účasť delostrelcov na plnení úloh domáceho a medzinárodného krízového manažmentu. Veliteľ 21. samohybného delostreleckého oddielu (21.shdo) podplukovník Michal Németh vyzdvihol prístup profesionálnych vojakov k plneniu povinností. V súvislosti s plnením úloh medzinárodného a domáceho krízového manažmentu, neraz aj nad rámec služobného času, poďakoval rodinám príslušníkov oddielu, ktorí sa počas ich neprítomnosti musia popasovať s problémami bežného života bez svojich najbližších. Starší kaplán 22. mechanizovaného práporu kapitán Ján Čupalka sa nastúpeným prihovoril svojím duchovným slovom, ktorým vyzdvihol príslušnosť k delostreleckej odbornosti. Svoj príhovor zakončil modlitbou k svätej Barbore – patrónke delostrelcov za pokoj a ochranu delostrelcov a ich rodín. Pri príležitosti slávnostného nástupu boli ocenení najlepší poddôstojník 21. shdo za výcvikový rok 2023 rotný Alexander Kovaľčuk a najlepší vojak desiatnik Jaroslav Pálfy, ktorí si prevzali ďakovné listy. Vojakom, ktorí dosiahli hodnotenie najlepší profesionálny vojak v jednotke vo výcvikovom roku 2023 boli udelené písomné pochvaly veliteľa 21. shdo. Za osobitné zásluhy a mimoriadny prínos k rozvoju ozbrojených síl Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky bola udelená vojenská medaila „Pamätná medaila ministra obrany SR“ III. stupňa (bronzová) rotmajstrovi Jurajovi Pálóczimu a na ocenenie výkonu štátnej služby „Odznak náčelníka Generálneho štábu OS SR“ III. stupňa (bronzový) rotnému Zdenovi Kandráčovi.

Slávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectvaSlávnostný nástup pri príležitosti Dňa delostrelectva

Autor: 21.shdo , Foto: čat. Jozef BELUŠÁK - Dátum: 18.01.2024
Čítanosť: 1988
Verzia pre tlač

Skočiť na menu