Preskocit navigáciu

Pamätné tabule, umelecké artefakty


Na hlavnej fasáde vedľa hlavného vstupu sú osadené tri pamätné tabule z bronzu, pripomínajúce SNP a významné osobnosti povstania, osadené medzi rokmi 1994 – 1998.

Pamätná tabuľa - Štáb 1. Čs. armády na Slovensku

Nápis:
„POČAS SNP TU PÔSOBIL ŠTÁB I. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU GEN. MJR. JÚLIUS NOSKO, NÁČELNÍK ŠTÁBU GEN. MJR. KAROL PEKNIK, PREDNOSTA OPERAČNÉHO ODDELENIA GEN. ARM. MVDR. MIKULÁŠ FERJENČÍK POVERENÍK SNR PRE VOJENSKÉ VECI TU TIEŽ ÚČINKOVALI VOJENSKÉ MISIE SOVIETSKEHO ZVÄZU, USA, VEĽKEJ BRITÁNIE 29. 8. 1994“
Autor: Akademický sochár M. Palko Odhalenie: 1994

Július NOSKO, dôstojník československej armády, náčelník štábu povstaleckej armády
* 8. 6. 1907 Tisovec – † 5. 9. 1986 Praha
Karol PEKNÍK, generál, protifašistický bojovník
* 20. 4. 1900 Pezinok – † 1. 11. 1944 Pohronský Bukovec
Mikuláš FERJENČÍK, veterinárny lekár, organizátor SNP, neskôr generál
* 5. 12. 1904 Polomka – † 4. 3. 1988 Denver, USA

Pamätná tabuľa Štáb 1.ČS armády na Slovensku

Pamätná tabuľa - Ján Golian a Rudolf Viest
Nápis:
„NA VEČNÚ PAMÄŤ HRDINOM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA BRIG. GEN. JÁNOVI GOLIANOVI A ARM. GEN. RUDOLFOVI VIESTOVI, KTORÍ POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA OD 9. AUGUSTA DO 27. OKTÓBRA 1944 PÔSOBILI V TEJTO BUDOVE AKO VELITELIA 1. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU.“

Ján GOLIAN, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ SNP
* 26. 1. 1906 Dombovár, Maďarsko - † 1945 Flossenburg, Nemecko
Rudolf VIEST, armádny generál
*24. 9. 1890 Revúca - † 1945 Flossenburg, Nemecko

Pamätná tabuľa - Ján Golian a Rudolf Viest

Pamätná tabuľa - Milan Polák

Nápis:
„V TEJTO BUDOVE SLÚŽIL OD MÁJA 1944 JEDEN Z HLAVNÝCH ORGANIZÁTOROV ODBOJA I VOJENSKÝCH PRÍPRAV SNP MILAN POLÁK PLUKOVNÍK IN MEMORIAM *17. augusta 1897 † 2. augusta 1951 POVOLANÝ GENERÁLOM GOLIANOM SA PODIEĽAL AKO JEHO NAJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍK NA PRÍPRAVÁCH SNP A BOL MU ROZHODUJÚCOU OPOROU AŽ PO ÚSTUP DO HÔR.“

Milan POLÁK, dôstojník, politik, pedagóg, poslanec SNR
* 17. 8. 1897 Čadca – † 2. 8. 1951 medzi Kostolnou a Záblatím

Pamätná tabuľa - Milan Polák

PLASTIKA

V presklenej časti nadsvetlíka vchodu do budovy je osadená kruhová plastika s priemerom 210 cm, znázorňujúca štylizovaný motív prilby.
Autor: Karol Lacko, významný slovenský sochára a medailér.
Plastika

SÚSOŠIE

Názov: „ZVÍŤAZILI“
Autor: Pavol Tóth
Rok: 1968
Veľkosť: 320 cm x 170 cm


Dielo bolo realizované súbežne s výstavbou Pamätníka SNP.
Moderne stvárnené dielo, vytvorené v uvoľnenej kultúrnej atmosfére konca 60. rokov 20. storočia. Figurálne súsošie zobrazuje skupinu vojakov, kde traja vo víťaznom, spontánnom geste vyhadzujú štvrtého spolubojovníka nad hlavu.
Plastika je komponovaná na pohľady zo všetkých strán a spôsob spracovania námetu víťazstva, ako prirodzeného, radostného gesta, je ojedinelým v rámci dobového slovenského sochárstva, ktoré v čase socializmu uprednostňovalo oficiálnejšie poňaté, frontálne kompozície.
Súsošie

Skočiť na menu


Share