Preskocit navigáciu

Výcvik kľúčového personálu pred nasadením do misie Predsunutá prítomnosť Lotyšsko


Výcvik kľúčového personálu pred nasadením do misie Predsunutá prítomnosť Lotyšsko Pod vedením príslušníkov VJVM Martin sa v dňoch od 12. februára do 16. februára 2024 v priestoroch ZaVaMD Martin konal výcvik kľúčového personálu pred nasadením do operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku. So zreteľom na ambíciu naďalej plniť ciele misie, bol na VJVM realizovaný komplexný výcvik, ktorý pozostával z teoretickej a praktickej prípravy. Inštruktori VJVM v Martine si pre zúčastnených pripravili kvalitné a na informácie bohaté prezentácie. Pripravovaný personál sa v rámci piatich výcvikových dní oboznámil s vojenskou a politickou situáciou v mieste nasadenia. V rámci teoretickej časti absolvovali cvičiaci prednášky z histórie konfliktu, kultúrneho povedomia a odlišností, ženijnej, psychologickej a zdravotnej prípravy. Praktickou formou boli precvičené úlohy zo ženijnej prípravy na ženijnom cvičisku, spojovacej prípravy a za odborného riadenia rotmajsterky Andrei Ševčovičovej boli precvičené témy zo zdravotnej prípravy. V stredu 14. februára 2024 prišli cvičiacim odovzdať svoje skúsenosti z misie major Peter Kalna - náčelník štábu 54. rmo Rožňava, kapitán Alexander Bugyi a poručík Ivo Liška od 21. shdo Michalovce. Všetci účastníci zamestnania boli príslušníkmi jazykového inštitútu Liptovský Mikuláš v rámci výcviku kľúčového personálu preskúšaní z anglického jazyka a to formou ALCPT testu. V posledný výcvikový deň boli cvičiaci oboznámení a poučení príslušníkmi vojenského spravodajstva ohľadom internetovej komunikácie a komunikácie s domácim obyvateľstvom. Na záver výcviku mal každý cvičiaci za úlohu vypracovať prezentáciu o sebe, o svojej vojenskej kariére a o svojej budúcej vykonávanej funkcii v priestore nasadenia. Prezentácia musela byť samozrejme odprezentovaná v anglickom jazyku. Výcvik kľúčového personálu bol ukončený písomným testom na preverenie získaných vedomostí o mieste nasadenia a o problematike týkajúcej sa operácie eFP Lotyšsko. Precvičení príslušníci OS SR si z výcviku odniesli množstvo poznatkov a informácií, ktoré zužitkujú nie len počas nasadenia, ale aj pri výcviku svojich podriadených PrV.


Autor: rtn. Jozef BELUŠÁK , Foto: ilustračné foto - Dátum: 21.02.2024
Čítanosť: 2090
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share