Kurz pre náčelníkov mobilizačných pracovísk K-4a


Kurz pre náčelníkov mobilizačných pracovísk K-4a V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania („ďalej len ZaVaMD“) sa v dňoch 20. až 22. marca 2024 konal „Kurz pre náčelníkov mobilizačných pracovísk K-4a Skupiny prijatia osôb so zameraním na celkový prechod osôb mobilizačnými pracoviskami.“ Cieľom bolo zdokonaliť teoretické vedomosti, zjednotiť praktické zručnosti a vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný rast profesionálnych vojakov v súlade s opisom činností vyplývajúcich z ich funkcie, ktorí sú predurčení na plnenie úloh náčelníkov mobilizačných pracovísk. Kurz prebiehal pod vedením lektorov Oddelenia mobilizačného doplňovania a kurzov Jednotky mobilizačného doplňovania (ďalej len „JMD“) Poprad. Do kurzu nastúpilo 15 profesionálnych vojakov zo zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí absolvovali trojdňovú výučbu. Kurz bol ukončený formou písomného preskúšania. Slávnostné vyradenie frekventantov sa uskutočnilo 22. marca za prítomnosti majora Róberta Adameho (ZaVaMD) a lektorov JMD Poprad. Úspešným frekventantom kurzu prajeme veľa úspechov v ich nasledujúcej práci.


Autor: Ing. Daniela Marušiaková , Foto: Ing. Daniela Marušiaková - Dátum: 27.03.2024
Čítanosť: 2285
Verzia pre tlač

Skočiť na menu