Bojové strežby vrtužníkov UH-60M


Bojové strežby vrtužníkov UH-60M
Dňa 6. mája 2024 vykonali príslušníci 51. krídla Prešov v Centre výcviku (CV) Leš bojové strežby na pozemné ciele z lafetových palubných zbraní vrtužníkov UH-60M Black Hawk - gužometov M240H. Táto novovybudovaná spôsobilos si vyžaduje súčinnos medzi posádkou vrtužníka a strelcami – špecialistami, čomu predchádza dôkladná pozemná príprava strelca - špecialistu k činnosti gužometu M240H. 

Základné zručnosti pri používaní gužometu na palube vrtužníka UH-60M príslušníci 51. krídla Prešov získali počas teoretickej prípravy a praktických strelieb z gužometu M240H začiatkom apríla v Camp Atterbury v americkom Indianopolis. Až pokračovacia letová príprava strelca - špecialistu dala úspešnú bodku za pozemnou prípravou organizovanou na výcvikových úrovniach 51. krídla Prešov. Po absolvovaní prípravy strelcami - špecialistami a letovým personálom sa vybudovala spôsobilos, ktorá zabezpečí ochranu posádky vrtužníka, cestujúcich a prepravovaný náklad podža druhu plnenej misie. 

Spôsobilos, ktorá je založená na efektívnom využívaní zbraňových systémov (gužometov M240H), lafetovaných na vrtužníku UH-60M, budú profesionálni vojaci z 51. krídla Prešov naďalej zdokonažova v pripravovanom kurze palubných strelcov „Door gunner simulator preparation course“ v Českej republike.

Bojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60MBojové strežby vrtužníkov UH-60M

Autor: 51. krídlo Prešov , Foto: príslušník 5. pšu - Dátum: 15.05.2024
Čítanos: 2663
Verzia pre tlač

Skoči na menu