Preskocit navigáciu

Prevencia kriminality


  

themisPrevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 513 zo dňa 16. novembra 2016, zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencií kriminality a ďalších rozpracovaných interných predpisov a nariadení predstavuje v Ozbrojených silách SR cieľavedomé, zámerné, plánovité a preventívne pôsobenie Vojenskej polície pri zvyšovaní právneho vedomia vojakov, veliteľských orgánov a nadriadených, aby sa príslušníci Ozbrojených síl nestali páchateľmi alebo obeťami trestných činov a iných protispoločenských činov.

 Vojenská polícia uplatňovaním svojich preventívnych a represívnych právomoci upravuje, reguluje a kontroluje správanie príslušníkov OS SR v zmysle zákonov, právnych predpisov, rozkazov a nariadení, ktoré obsahujú aj sankcie za ich porušovanie alebo nedodržiavanie. Tieto sankcie v sebe zahŕňajú aj preventívne aspekty na odradenie potenciálneho páchateľa od vykonania protispoločenského skutku .  

Dlhodobým cieľom prevencie kriminality je včas predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti tak, aby spoluprácou všetkých zainteresovaných subjektov prevencie kriminality sa darilo ochrániť život a zdravie, majetok a finančné prostriedky OS SR a fyzických osôb, odstraňovať a eliminovať podmienky pre príležitostnú a organizovanú trestnú a inú protispoločenskú činnosť v OS SR .

logo prevencie (2)

Skočiť na menu


Share