Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie


Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie
V dňoch 9. až 10. júna 2015 sa na posádkovom cvičisku Biela hora pri Michalovciach  uskutočnilo odborno-taktické cvičenie príslušníkov prvej palebnej batérie. Cvičaci tvorili účelové zoskupenie.  Spolu s prvou palebnou batériou cvičili  aj dve prieskumné družstvá z prieskumnej batérie a družstvo opráv výzbroje z batérie podpory velenia.
Témou odborno- taktického cvičenia bola palebná podpora 22. mechanizovanej práporovej skupiny počas vedenia stabilizačnej operácie. Riadiacim cvičenia bol zástupca veliteľa shdo major Stanislav Šraga. Zástupcom riadiaceho cvičenia bolnadporučík Juraj Kostráb, pomocník riadiaceho cvičenia pre spojenie bol nadporučík  Juraj Bednárik, pomocník riadiaceho cvičenia pre značkovanie, imitáciu a rozohru  bol rotmajster Mário Slančík, pomocník riadiaceho cvičenia  pre logistiku  bol rotmajster Jozef Šalata.  Rozhodcom u veliteľa batérie  bol nadporučík Milan Tomov. Cvičenie zdravotnícky zabezpečovali  čatár  Marián Mižák  a slobodník  Michal Ďačko. Veliteľom skupiny značkovania a imitáciebol čatár Ľubomír Pulkovník.
Odborno-taktické cvičenie malo za úlohu preveriť veliteľovv plánovaní stabilizačnej operácie a zároveň  zo spôsobilostí riadenia podriadených jednotiek počas plnenia úloh stabilizačnej operácie a pri poskytovaní palebnej podpory v prospech manévrových jednotiek 22. mechanizovanej práporovej skupiny. Boli  preverené schopnosti plánovania a riadenia činnosti podriadených pri plnení úloh neočakávaného ohrozenia jednotky. Počas cvičenia bolo potrebné preukázať schopnosti rýchleho zhodnotenia situácie a správneho rozhodovania sa pri náhlej zmene situácie.
 
Cvičiace jednotky mali preukázaťspôsobilosti na obranu a ochranu zaujatého priestoru pri rutinných činnostiach a pri vzniku neočakávaných situácií. Precvičovala sa schopnosť udržania bojovej efektívnosti jednotiek počas plnenia úloh pod dlhodobou fyzickou a psychickou záťažou. Cvičenie kládlo požiadavky aj na zladenosť a prípravu jednotky k správnej a rozhodnej činnosti pri plnení úloh stabilizačnej operácie ako aj pri plnení úloh monitorovania a hliadkovania v určenom priestore zodpovednosti.
 
Počas odborno-taktického cvičenia prebehla príprava jednotky na plnenie úloh nastávajúcej operácie. Bol vykonaný presun a zaujatie priestoru bojového rozmiestnenia a po ňom nasledovalo plnenie úloh palebnej podpory. Poslednou fázou odborno - taktického cvičenia bola príprava a odovzdanie operačnej úlohy.
 
Cvičiaci sa museli vysporiadať s náhlymi a neočakávanými situáciami  aj v priestore základne. Bolo potrebné rýchlo situáciu vyhodnotiť a adekvátne na ňu reagovať. Uvedenými situáciami boli streľba ostreľovača, raketový útok na základňu, hľadaná osoba vo vozidle na kontrolno-prepúšťacom mieste, žiadosť o lekársku pomoc na vstupe do základne a nález nevybuchnutej munície.
 
Úlohy a ciele odborno - taktického cvičenia  boli splnené. Všetci cvičiaci, velitelia aj príslušníci jednotiek,  preukázali požadované spôsobilosti a schopnosti. 

Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie Odborno-taktického cvičenia 1.palebnej batérie

Autor: npor. Ing. Juraj BEDNÁRIK, text npor. Mgr. Martin ZAJAK , Foto: npor. Ing. Juraj BEDNÁRIK - Dátum: 10.06.2015
Čítanosť: 4197
Verzia pre tlač

Skočiť na menu