Preskocit navigáciu

List generála Zmeka príslušníkom Ozbrojených síl SR


List generála Zmeka príslušníkom Ozbrojených síl SR

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujem si Vám veľmi úprimne poďakovať za profesionálne a zodpovedné plnenie všetkých úloh, ktoré nám situácia v krajine, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, výrazne komplikuje a presmerováva nás z plnenia plánovaných úloh na úlohy operatívne. Ďakujem Vám aj za racionálne a uvedomelé vystupovanie na verejnosti v čase plnenia úloh, i mimo neho - nemám pochybnosti, že si v tejto exponovanej dobe zachováme vysokú mieru disciplíny a profesionality.


Vojačky a vojaci,
tento list považujte, prosím, za moju osobnú výzvu na citlivé profesionálne konanie každého jedného z nás. Rozsah listu zrkadlí stupňujúcu sa vážnosť situácie, v ktorej sa ocitáme a je súhrnom mojich osobných žiadostí na Vás - moje vojačky a moji vojaci - bez ohľadu na Vami zastávanú pozíciu, či Vašu hodnosť.

Dnes už takmer s istotou môžem povedať, že nároky na našu službu sa budú v nasledujúcich dňoch a týždňoch iba zvyšovať pre oprávnené zintenzívnené požiadavky Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky. Najťažšie chvíle z pohľadu našej služby nás akiste len čakajú. Pripravované opatrenia môžete pociťovať ako nekomfortné, bolestivé, obmedzujúce Váš bežný občiansky a rodinný život, no musíme ich strpieť. Jedným z možných scenárov vývoja je Vaša dlhodobá izolácia od vonkajšieho sveta v objektoch kasární, na pracoviskách. I preto Vás nabádam k zabezpečeniu Vašej dosiahnuteľnosti pre vyrozumenie a k premysleným plánom pre zabezpečenie chodu Vašej rodiny.

Tvrdenie „...moje povolanie je poslaním” nie je fráza – nastáva čas, aby sme to potvrdili!

Žiadam Vás o obmedzenie Vášho cestovania na nevyhnutné minimum, o starostlivé zváženie voľnočasových aktivít bez vplyvu na Vašu takmer okamžitú nasaditeľnosť, o bezprostrednú reakciu na pokyny, požiadavky a nariadenia Vašich veliteľov a o dodržiavanie organizačných opatrení. Pri hygiene majte na pamäti, že nechránite iba seba, ale i Vašich blízkych a zvyšok spoločnosti.

„Mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia!“

Veliteľky, velitelia,
Váš prístup je kľúčovým pre úspech nášho vkladu k vyriešeniu mimoriadnej situácie na Slovensku. Sme nútení zamýšľať sa nad efektívnym narábaním s našim personálom tak, aby sme zachovali funkčné všetky ekosystémy v našej zodpovednosti, zapájali sa do aktuálneho diania a zároveň aby sme čo najmenej vystavovali rizikám nákazy a prenosu vírusu seba a iných. Žiadam Vás o zváženie potreby prítomnosti Vašich podriadených bezprostredne na pracoviskách za predpokladu dosiahnuteľnosti vo veľmi krátkej dobe.
Velenie ozbrojených síl dnes vydáva ďalšie spresnenie vnútorných plánov našej činnosti, ktoré musíme striktne plniť, byť však pri ich plnení flexibilný a adaptabilný. Na základe týchto spresnení Vás, velitelia, žiadam o spracovanie plánov podpory krízovej infraštruktúry z Vašej úrovne v priestore Vašej zodpovednosti a v regióne i nad rámec bežných plánov.

Žiadam Vás, velitelia, aj o ľudský zreteľ pri chápaní a posudzovaní potrieb Vašich podriadených, aby sa mohli pri čo najlepšom pracovnom výkone primerane postarať o svoje rodiny a udržali sa trvalo nasaditeľnými.

Kolegyne a kolegovia,
majme prosím na pamäti, že sme to práve my vojaci, od ktorých sa právom očakáva služba v čase núdze!

S hrdosťou a úctou


Váš generál Daniel ZmekoAutor: OOD NGŠ , Foto: OODNGŠ-PP - Dátum: 16.03.2020
Čítanosť: 5123
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share