Preskocit navigáciu

Čestná stráž OS SR


POSLANIEZnak - ČS OS SR

 • Zabezpečuje štátno-protokolárne akcie vojenskými poctami pre štátnych a ústavných činiteľov SR, predstaviteľov vlád cudzích štátov, predstaviteľov Európskej únie a NATO v zmysle Pravidiel diplomatického protokolu a najvyšších predstaviteľov Ozbrojených síl SR.
 • Plní úlohy vyplývajúcich z požiadaviek štátnej správy a samosprávy pri oslavách výročí, významných udalostí a pietnych aktov spoločenského, politického či náboženského charakteru.

AKTIVITY

Úplné vojenské pocty

 • sa zabezpečujú počas oficiálneho privítacieho ceremoniálu najvyšších predstaviteľov vlád zahraničných štátov v SR prezidentom SR, predsedom vlády SR, ministrom obrany SR.

Vojenské pocty - špalier

 • sa zabezpečuje počas oficiálnych návštev predstaviteľov vlád zahraničných krajín, pre najvyšších ústavných činiteľov SR (prezident, predseda vlády, predseda Národnej rady SR), predstaviteľov Európskej únie, NATO a Ozbrojených síl SR.

Pietny akt kladenia vencov

 • sa zabezpečuje na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných miestach v SR aj v zahraničí.

Pietne rozlúčky, vojenské pohreby

 • sa zabezpečujú pri rozlúčkach s obeťami tragických udalostí v OS SR, profesionálnymi vojakmi v činnej službe tragicky zosnulými počas plnenia úloh v OS SR alebo pôsobiacich v zahraničných misiách zabezpečovanými OS SR;
 • vojenskými dôchodcami, ktorí boli poberateľmi vojenského výsluhového dôchodku.

Showprogram – Galaprogram

 • Je ukážka neštandardných cvikov vytvorených výlučne pre účely reprezentácie ČS OS SR na verejnosti pri slávnostných príležitostiach (napr. 60. výročie SNP v Banskej Bystrici, Dňa Ozbrojených síl SR, oslavy vstupu SR do NATO, vojenské plesy, Zahájenie kultúrneho leta v Hlavnom meste SR a pod.).
  Cviky a choreografiu vytvárajú najlepší príslušníci útvaru, a upravujú ich na každé podujatie.

Čestná stráž sa svojimi aktivitami podieľa na reprezentácii Slovenskej republiky aj mimo územia SR.


Príslušníci útvaru sa pravidelne zúčastňujú týchto zahraničných ciest:

 • Rakúsko: kladenie vencov v Mauthausene
 • Maďarsko: kladenie vencov v obci Hejce, súťaž vojenských hliadok
 • Poľsko: odborný seminár čestných jednotiek, kladenie vencov v obci Dukla
 • Francúzsko: oslavy vylodenia v Normandii
 • Belgicko: oslavy oslobodenia
 • Púte: Lurdy (Francúzsko), Čenstochová (Poľsko), Mariazell (Rakúsko)

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Od 1.7.2009 je Čestná stráž OS SR začlenená ako súčasť Veliteľstva posádky Bratislava.

 

Skočiť na menu


Share