Preskocit navigáciu

Ako sa stať psovodom
Práca psovoda je veľmi krásna, ale aj náročná. Podmienky na jej vykonávanie nie sú vždy ideálne, no nemalo by sa pravidelne stávať, že riešenie každodenných problémov dostane prednosť pred výcvikom Vášho psa. Pretože pes, tak ako človek, zabúda a pokiaľ nebudete s ním pravidelne a systematicky cvičiť, nikdy sa cviky nenaučí vykonávať správne alebo ich zabudne. Pes je Vašou vizitkou a obzvlášť by to malo platiť ak ide o služobného psa. Pokiaľ sa chcete stať profesionálnym psovodom (neznamená oblečený v uniforme so psom na vôdzke) v rezorte obrany musíte spĺňať niekoľko kritérií:

VZDELANIE
stredoškolské postačuje, pokiaľ by bola ambícia študovať ďalej, existuje možnosť na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, bližšie informácie na stránke:
http://studia.education.sk/d-76418/kynologia-externa-forma-studia-studium-kosice

 
Čo sa týka kurzov, rôzne kurzy organizované Zväzom športovej kynológie, viac info na
http://www.zsk-sr.sk/novinky.html


Ďalšia možnosť vzdelávania je štúdium dnes už veľmi ľahko dostupnej literatúry, z vlastnej skúsenosti môžem odporučiť na začiatok Hrušovský a kolektív – Výcvik služobného psa, prípadne Alois Komolý – Výcvik služebního psa. Ide síce o staršie knižky, ale pre získanie prvotných informácii a predstave o služobnom výcviku plne postačujú, veľa z vecí uvedených v týchto knihách sa používa dodnes. Z novších Vladimír Ďurišin a kolektív - Policajná kynológia. Ďalej je tu možnosť konzultácie a preberania skúseností od starších a skúsenejších kynológov, psovodov, či už v kynologických kluboch v okolí, alebo na rôznych kynologických akciách.

PRAX

teória však nestačí, v kynológii je najdôležitejšia prax a tú nedá žiadna škola, kniha či rozhovor - okrem školy praktického tréningu. To znamená pravidelne a systematicky cvičiť. Pokiaľ nemáte v okolí kynologický klub, ani ľudí s ktorými sa môžete pri tréningoch porozprávať a rozumiete „moderným technológiám“, môžete inšpiráciu čerpať na internete. Je tam neskutočné množstvo videí z tréningov rôznych foriem, metód a štýlov. Treba si však dávať pozor, nie všetko sa dá z tých videí správne pochopiť bez možnosti sa o tom porozprávať s ľuďmi, ktorí majú väčšie skúsenosti ako vy. Obľúbenou metódou naberania skúseností a kynologickej praxe posledných rokov sú odborné kynologické semináre, ktorých je na Slovensku ale aj v zahraničí neúrekom a na ktorých účasť si viete zaplatiť. Mýlite sa však, ak si myslíte, že Vám na nich vycvičia psa. To musíte sami len vyššie spomenutým tréningom. A k tomu potrebujete to najhlavnejšie – chuť a vôľu neustále s ním pracovať, zdokonaľovať sa.

PRÁCA


v Ozbrojených silách SR „možno skôr známe pod označením Armáda SR“ pracovať na pozícii psovod sa dá na dvoch úrovniach. Ako profesionálny vojak alebo ako občiansky zamestnanec. Komplikovanejšia cesta je profesionálny vojak, okrem vstupu do „uniformy“ je tých miest psovodov strašne málo a v hodnostiach slobodník - nadrotmajster je to otázka niekoľkoročnej kariéry a aj šťastia dostať sa na konkrétne pozície. Pod túto možnosť, po získaní potrebnej praxe v Ozbrojených silách, patrí aj možnosť pracovať ako psovod v štruktúrach Vojenskej polície, či už na Odboroch policajného výkonu alebo na Oddelení kynológie.
Jednoduchšia cesta je práca občianskeho zamestnanca v štruktúrach dozornej a strážnej služby, podmienky na prijatie (bezúhonnosť, zbrojný preukaz a pod...) spresnia konkrétne vojenské útvary, resp. ich personálne oddelenia.

Na záver prajem veľa šťastia pri práci so psami (nech sú akékoľvek) a kynologických úspechov.

http://www.vojak.mil.sk/


Personálny úrad OS SR, regrutačné skupiny Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice

Vojenské útvary, ktoré využívajú služobné psy:

Zásobovacia základňa VÚ 5728 Martin a jej muničné sklady v Trenčíne, Novákoch, Sklenom, Poprade a Rašove.
VÚ 1056 Zemianske Kostoľany,
VÚ 9994 Nemšová,
VÚ 1201 Kuchyňa,
VÚ 4405 Nitra,
VÚ 4977 Sliač,
VÚ 6335 Prešov,
Vojenská polícia v Bratislave, Nitre, Lešti, Zvolene, Hronseku, Prešove a Michalovciach.

Skočiť na menu


Share