Preskocit navigáciu

Sekretariát


Náčelník: major Ing. Vladislav GAŠPAR

Úlohy:

  • zabezpečenie režimu činnosti veliteľa, zástupcu veliteľa, veliaceho poddôstojníka, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
  • plánovanie činnosti, vedenie evidencie a zabezpečenie materiálových a finančných náležitostí veliteľa, zástupcu veliteľa, veliaceho poddôstojníka, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
  • spracovanie písomnej agendy, protokolárne zabezpečenie a poradenský servis pre veliteľa, zástupcu veliteľa, veliaceho poddôstojníka, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu a predkladanie návrhov na riešenie vecných záležitostí,
  • spracovanie zahraničnej korešpondencie veliteľa VzS a korešpondencie s orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými organizáciami,
  • sprostredkovanie a koordinácia organizácie kultúrno-spoločenských akcií v klube veliteľstva VzS.

Skočiť na menu


Share