Preskocit navigáciu

Odbor bojovej prípravy


Odbor bojovej prípravy

  • odborné riadenie, plánovanie, usmerňovanie a koordinovanie odborného výcviku a cvičení jednotiek Vzdušných síl OS SR v rámci určených odborností.

Náčelník: plukovník Ing. Martin MACKO

Odbor sa člení na:
Oddelenie PVO - OPVO,
Oddelenie odborného výcviku - OOV,
Oddelenie leteckého výcviku - OLV,
Oddelenie riadenia leteckej prevádzky - ORLP. 

Úlohy:

  • plánovanie výcviku a cvičení, riadenie plnenia úloh súvisiacich s použitím pozemných systémov PVO,
  • plánovanie leteckého výcviku, odborné usmerňovanie bojovej a taktickej prípravy leteckého výcviku,
  • plánovanie a riadenie plnenia úloh súvisiacich s organizáciou a vykonávaním odborného výcviku v rámci určených odborností a telesnej prípravy,
  • odborné riadenie poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky, zabezpečovanie manažmentu vzdušného priestoru a riadenie hydrometeorologického zabezpečenia.

     

Skočiť na menu


Share