Preskocit navigáciu

Topografický ústav súčasťou cvičenia Slovenský štít


Topografický ústav súčasťou cvičenia Slovenský štít

Tlačené mapové a digitálne podklady pre potreby plánovania cvičiacich jednotiek v rámci cvičenia Slovenský štít 2024 poskytli príslušníci Topografického ústavu v Banskej Bystrici, ktorý patrí do priamej podriadenosti Brigády spoločnej podpory.

„Mapové podklady zo záujmovej oblasti tvorili topografické mapy v mierke 1:50 000. Z aktuálnej oblasti sme poskytli rastrové a digitálne údaje: ortofoto snímky, digitálny model reliéfu a aj povrchu zeme. Súčasťou dát boli aj vektorové údaje z digitálneho modelu územia zamerané na dopravné vrstvy (cestná a železničná sieť, mosty, tunely), hydrografické vrstvy (rieky, vodné plochy, inundačné územia, záplavové vlny vodných nádrží) a vegetáciu ako aj požadovanú kritickú infraštruktúru zameranú na energetickú sieť a elektrárne v danej oblasti,“ popísal činnosť topografického ústavu kapitán Radek Chripko.

„Nasaditeľná geografická podpora“, ktorá ponúka celý rad geopriestorových informácií, nástrojov, technológií a zdrojov, je jednou zo spôsobilostí Topografického ústavu, ktoré možno rýchlo mobilizovať a využiť pri vojenských cvičeniach, ako aj pri riešení krízových situácií ako podporu rozhodovacieho procesu veliteľov a ich štábov pre zlepšenie ich prehľadu o operačnom prostredí. Nepretržitú nasaditeľnú geografickú podporu v režime 24/7 zabezpečuje „Výjazdovo – analytický tím“, ktorý je zaradený do síl vysokej pripravenosti.


Topografický ústav súčasťou cvičenia Slovenský štítTopografický ústav súčasťou cvičenia Slovenský štítTopografický ústav súčasťou cvičenia Slovenský štítTopografický ústav súčasťou cvičenia Slovenský štít

Autor: TOPÚ , Foto: Sek vel.PS - Dátum: 23.05.2024
Čítanosť: 2167
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share