Preskocit navigáciu

Oddelenie vnútorného riadenia


Oddelenie vnútorného riadenia je organizačná zložka štábu určená na koordináciu a zabezpečenie administratívneho plánovania vo veliteľstve, kontrolnej činnosti veliteľstva vrátane evidencie a vyhodnocovania. Ďalej vyhodnocuje úlohy a odborne usmerňuje oblasť dozornej a strážnej služby, vyhodnocuje stav služobnej a pracovnej disciplíny v podriadených zväzkoch a útvaroch pozemných síl. Okrem toho administratívne zabezpečuje náčelníka štábu a jeho zástupu a rieši posádkové záležitosti. Koordinuje a zabezpečuje aktivity na pozitívnu prezentáciu na verejnosti v pozemných silách.

Skočiť na menu


Share