Preskocit navigáciu

Podmienky prijatia


Podmienky prijatia

Povolanie vojaka je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom. Je to predovšetkým vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť svojej krajine. Úspešný môžeš byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície.

Ak chceš byť jedným/ jednou z nás – teda profesionálnym vojakom alebo profesionálnou vojačkou ozbrojených síl Slovenskej republiky, musíš spĺňať tieto podmienky:

• vek minimálne 18 rokov a maximálne:
   - 30 rokov, ak budeš pripravovaný/á pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
   - 25 rokov, ak chceš byť prijatý/á na vysokoškolské štúdium na Akadémii OS SR,
   - 30 rokov, ak už máš vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a budeš pripravovaný/á pre hodnostný zbor dôstojníkov,

• minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity (pre hodnostný zbor mužstva),
• štátne občianstvo SR alebo štátu, ktorý je štátom EÚ alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je SR členom,
• trvalý pobyt na území SR,
• ovládať štátny jazyk,
• bezúhonnosť,
• spoľahlivosť,
• zdravotné predpoklady,
• psychická spôsobilosť a fyzická zdatnosť,
• nesmie byť voči tvojej osobe vedené trestné stíhanie,
• dňom prijatia do ozbrojených síl nemôžeš:
   - byť členom politickej strany alebo politického hnutia,
   - podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

Okrem týchto základných podmienok musíš pre prijatie k Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky spĺňať aj nasledovné kritériá:
• Telesná výška:
   - Muži: 183 – 195 cm,
   - Ženy: 170 – 190 cm,
• Telesná hmotnosť:
   - Muži: 70 – 95 kg,
   - Ženy: 55 – 70 kg,
• Telesný vzhľad:
   - bez jaziev na tvári,
   - bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku,  uší  a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia,
   - bez potreby dioptrických pomôcok počas výkonu štátno-protokolárnych aktov (kontaktné šošovky sú povolené).

Viac informácií o výberových konaniach a prijímacom procese sa dozvieš na:
https://www.regrutacia.sk/  alebo
https://www.mod.gov.sk/vyberove-konania-do-os-sr/  

Skočiť na menu


Share