Preskocit navigáciu

Informačná povinnosť prevádzkovateľa


Dňa 25. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť k rovnakému dňu. Uvedené pramene práva vo svojich ustanoveniach upravujú informačnú povinnosť prevádzkovateľov voči dotknutým osobám. V prípade, že prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava osobné údaje, je povinný jej poskytnúť všetky informácie podľa § 19 zákona.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa - informácie podľa § 19 zákona na oboznámenie

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - Zákon na stiahnutie

Skočiť na menu


Share