Preskocit navigáciu

Klub filatelistov 52-19


Klub filatelistov je kolektívom záujmovej činnosti, ktorý sústreďuje zberateľov poštových známok, celistvostí, celín a ďalších predmetov filatelistického záujmu. Rozvíja filateliu ako kultúrnu záujmovú činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi na zásadách demokracie, morálky a humanizmu.

Svoje poslanie plní podľa stanov Zväzu slovenských filatelistov pravidelnými stretnutiami v klube, organizovaním výstav, prednášok a vydávaním propagačných materiálov s filatelistickou a združenou tematikou k rôznym výročiam historických udalostí a súčasnosti, poskytovaním pomoci pri tvorbe a hodnotení zbierok a exponátov členov klubu a poskytovaním pomoci širokej verejnosti v oblasti filatelie. Podieľa sa tým na kultúrnom živote v meste Trenčín a jeho okolí a svojou medzinárodnou spoluprácou aj na propagácií mesta a Slovenska v zahraničí.

Predseda klubu pplk. v. v. Ing. Karol Milan
Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16
Miestnosť číslo 204
Klubové stretnutia každý 3. pondelok v mesiaci: 16,00 - 20,00 hod. a podľa plánu činnosti

 

FOTOGALÉRIA

foto1foto1foto1foto1 foto2foto2foto2foto2

Skočiť na menu


Share