Preskocit navigáciu

Klub letcov a parašutistov SLZ gen. Dr. M.R. Štefánika


Združovanie občanov profesionálne, alebo záujmovo spojených s letectvom. Rozvíjanie odborných znalostí a vedomostí v odbore letectva. Propagovanie letectva a podporovanie jeho rozvoja v OS. Koordinovanie spolupráce vojenského letectva s prevádzkovateľmi civilného letectva, s leteckým organizáciami a inštitúciami v SR.

Podieľanie sa na spracovaní histórie slovenského letectva, na zriaďovaní a udržiavaní pamätných a historických miest slovenského letectva v pôsobnosti regiónu Trenčín. Organizovanie výchovno–vzdelávacej činnosti (prednášky, besedy, semináre, zájazdy). Realizovanie odborno–publikačnej a informačnej činnosti, pamätné tabule, pamätné medaily, publikácie – doplnenie zaznávanej histórie.

Predseda klubu pplk v.v. Ing. Vladimír KOLÁČEK
Sekcia leteckých modelárov Mgr. Vladimír Zvalený
Miesto činnosti klubu Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16
Miestnosť číslo 328, 227
Klubové stretnutia 2. streda v mesiaci - 15,30 - 19,00 hod. a podľa plánu klubu

Skočiť na menu


Share