Preskocit navigáciu

História pluku


zastava_historia

 

1. novembra 1992 bola 22. výsadková brigáda špeciálneho určenia v Prostějove reorganizovaná a premenovaná na 6. špeciálnu skupinu.
V rámci delenia bývalej Československej armády boli vyčlenené materiálne prostriedky na vytvorenie 3.špeciálneho odriadu, dislokovaného do posádky Žilina.

Po pohovoroch sa zo 6. špeciálnej skupiny hlásili do služby v 3. špeciálnom odriade prví dobrovoľníci, dôstojníci a práporčíci slovenskej národnosti, čím vzniklo organizačné jadro 3. špeciálneho odriadu.


Po prijatí zákona o zániku ČSFR a vytvorení národných republík, Slovenskej a Českej, bolo prijaté politické rozhodnutie o vytvorení Armády Slovenskej republiky. Bolo rozhodnuté, že súčasťou jej budovania bude aj výsadkový útvar špeciálneho určenia, svojím predurčením začlenený do systému spravodajského zabezpečenia a obrany Slovenskej republiky.

 • od 2. novembra do 11. decembra 1992 absolvovala skupina dôstojníkov a práporčíkov z 13. a 14. prieskumného práporu špeciálny precvičovací kurz v 6. špeciálnej skupine

 • v dňoch 17. a 18. novembra 1992 bol, už za účasti budúceho veliteľa 3. špeciálneho odriadu plukovníka Jozefa Tučeka, vykonaný kombinovaný presun po železnici a vlastnej osi do posádky Žilina

 • 1. januára 1993 vnikla samostatná Slovenská republika, s ktorou bola vytvorená i Armáda Slovenskej republiky

 • 4. januára 1993, na základe rozkazu veliteľa ASR, prevzal velenie nad novovytvoreným 3. špeciálnym odriadom plukovník Jozef Tuček

 • 29. januára 1993 vykonali príslušníci 3. špeciálneho odriadu prvú slávnostnú vojenskú prísahu, čím na seba prevzali svoj diel zodpovednosti za obranu Slovenskej republiky

 • 1. mája 1993 bol rozhodnutím veliteľa Armády Slovenskej republiky 3. špeciálny odriad začlenený do systému bojovej pohotovosti

 • 22. augusta 1994 bol Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 53 útvaru priznaný čestný názov "Žilinský pluk Jozefa Gabčíka"

 • v máji 1995 bol do funkcie veliteľa 3. špeciálneho odriadu ustanovený podplukovník Jozef Krištofiak

 • k 1. októbru 1995 bol útvar reorganizovaný a premenovaný na 5.pluk špeciálneho určenia

 • 30. januára 1997 bola útvaru ako prvému v histórii Armády Slovenskej republiky, rozkazom prezidenta Slovenskej republiky, prepožičaná bojová zástava

 • vo februári 2001 bol do funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia ustanovený podplukovník Ľubomír Šebo

 • od 1. októbra 2001 bol 5. pluk špeciálneho určenia reorganizovaný a profesionalizovaný na 85 %

 • od roku 2002 je pluk plne profesionalizovaný

 • v súčasnosti je pluk zaradený do podriadenosti Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky 
 • od 1. marca 2017 bol do funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia ustanovený plukovník Miroslav Gardlo
 • od 1. augusta 2019 bol do funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia ustanovený plukovník Pavol Šebík
 • od 1. októbra 2019 bol 5. pluk špeciálneho určenia podriadený Veliteľstvu Síl pre špeciálne operácie OS SR
 • od 21. júna 2021 neobsadená funkcia veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia, pluk riadi zástupca veliteľa pluku podplukovník Miroslav Modrocký 
 • od 24. júna 2022 bol do funkcie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia ustanovený podplukovník Peter Žochňák

Skočiť na menu


Share