Preskocit navigáciu

Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky


generálmajor Ing. Martin Stoklasa, MSc.

Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Ing. Martin Stoklasa

Osobné údaje :

Dátum narodenia: 13. august 1968
Miesto narodenia: Trenčín

Vyštudoval Vysokú vojenskú školu pozemného vojska, odbor veliteľsko - inžiniersky tankový vo Vyškove.
Je absolventom National War College v NDU Washington DC v USA.

Vykonávané funkcie :
1990 - 1993 základné veliteľské funkcie čata/rota v 10. tankovom pluku 13. tankovej divízie Východného vojenského okruhu,
1993 - 1994 kurz anglického jazyka v Kanade,
1994 - 1998 vedúci starší dôstojník – špecialista oddelenia pre zabezpečenia zahraničných vzťahov veliteľstva ASR/GŠ ASR,
1996 - 1998 zástupca náčelníka oddelenia pre zabezpečenie medzinárodných vzťahov kancelárie náčelníka GŠ ASR,
1998 - 2000 štábny dôstojník – cvičenia, Medzinárodný vojenský štáb PCC/SHAPE v Monse Belgicko,
2000 - 2003 náčelník štábu Práporu okamžitej reakcie Martin,
2003 - 2006 veliteľ Práporu okamžitej reakcie Martin, Ľahkej brigády PS OS SR,
2006 - 2007 štúdium v National War College International Fellows v NDU Washington DC v USA,
priznaný titul gšt a MSc. – magister stratégie národnej bezpečnosti,
2007 - 2008 náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií veliteľstva 1. mechanizovanej
brigády v Topoľčanoch,
2008 - 2009 ZNŠ pre podporu Mnohonárodnej brigády Stred KFOR v Kosovo/Srbsko,
2009 - 2009 náčelník štábu veliteľstva 1. mechanizovanej brigády v Topoľčanoch,
2009 náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru Oddelenia operačného plánovania Štábu pre operácie, GŠ OS SR,
2009 - 2011 náčelník odboru výcviku, cvičení a doktrín Štábu pre operácie, GŠ OS SR,
2011 - 2012 náčelník odboru Stratégie/CJ 5, veliteľstvo ISAF, Kábul Afganistan,
1.6.2012 zástupca náčelníka štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
1.8.2012 náčelník štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR,
1.8.2013 veliteľ síl výcviku a podpory OS SR,
1.12.2014 zástupca veliteľa strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR.
2015 - 2018 veliteľ 2. mechanizovanej brigády PS OS SR
2019 - 2022 Starší vojenský poradca, Stála misia SR pri OSN, New York, USA
2022 - 2023 Náčelník, Štáb pre operácie, Generálny štáb OS SR
od 1.11.2023 veliteľ Pozemných síl, OS SR

Jazykové znalosti: Anglický jazyk STANAG 3, TOEFL

Skočiť na menu


Share