Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 

Poslanie:


21. samohybný delostrelecký oddiel je jednotkou bojovej podpory brigády. Jeho poslaním je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku
a bezpečnosti štátu. Je vyzbrojený najmodernejšími delostreleckými systémami, s ktorými je spôsobilý vysokou rýchlosťou ničiť a umlčovať rôzne druhy cieľov z palebných postavení nepriamou streľbou, rýchlo sa premiestňovať a nepretržite palebne podporovať jednotky vedúce operácie v celom spektre konfliktov.
Je spôsobilý spolupracovať so všetkými prostriedkami pre zisťovanie cieľov, zastrieľanie a vyhodnocovanie vedenia účinnej paľby na ciele a je spôsobilý zisťovať meteorologické podmienky pre potreby delostrelectva. Je primárne určený na priamu palebnú podporu jednotiek 2. mechanizovanej brigády.


Rozhodujúce úlohy výcviku:


• udržanie spôsobilosti palbat s psdr/psbat vo fáze „STAND-BY“ zaradenej
do 13.mprsk, pokračovanie v príprave 21.shdo na plnenie úloh v rámci zaradenia
do CS ťmb,
• pokračovanie v príprave prvku v rámci príspevku pre aliančnú aktivitu eFP LVA,
• vykonanie prípravy osôb, materiálu a techniky na vykonanie cvičenia JOINTEX “FS“ 2022 vo VVP Kn/C,
• udržanie spôsobilosti veliteľov a štábu plánovať a riadiť operácie podľa operačných postupov v súlade so štandardmi NATO,
• vykonanie prípravy osôb, materiálu a techniky na vykonanie cvičenia DYNAMIC FRONT,
• vykonanie prípravy osôb, materiálu a techniky na vykonanie cvičenia CORDA,
• vykonanie všetkých opatrení na integráciu zbraňového systému ZUZANA 2,
• vykonanie prípravy osôb, materiálu a techniky na vykonanie cvičenia GROUND FIRES,
• splnenie úloh výcviku v prekonávaní vodnej prekážky v priestore CV Lešť,
• byť pripravený na podieľaní sa plnení asistenčných úloh na území SR v rámci DKM.

Skočiť na menu


Share