Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 

Cieľový stav výcviku

ü  Jednotky shdo sú pripravené na plnenie úloh obrany SR a udržali si spôsobilosť plnenia asistenčných úloh a úloh krízového manažmentu na území SR. (01-I-3).

ü  Úlohy prípravy, certifikácie a nasadenia jednotky do „Predsunutej prítomnosti“ (eFP) v Lotyšsku rotácia  december 2021 boli splnené. (02-IV-1).

ü  Úlohy medzinárodnej vojenskej spolupráce v oblasti výcviku boli splnené.

ü  Úlohy prípravy a udržanie spôsobilostí deklarovaných príspevkov shdo do CS 2017 boli splnené. (01-I-1, 01-I-2). 

ü  Hodnotenie vycvičenosti shdo bolo vykonané a vyhodnotené, jednotky ukončili výcvik v  stanovených etapách.

ü  Úroveň vycvičenosti a odbornej pripravenosti VaŠ a jednotiek shdo bola udržaná/zvýšená a umožňuje splnenie stanoveného poslania (01-I).

Hlavné úlohy shdo vo VR 2021

(1) Pripravenosť na operačné použitie:

ü  v mesiaci január a február Strelecká príprava, Veliteľská a metodická príprava

ü  v mesiaci marec v rámci prípravy a udržanie spôsobilosti CS 2017 vykonať (prispieť účasťou) do SLSD21,

ü  v mesiaci apríl vykonať Zdokonaľovaciu prípravu delostreleckých pozorovateľov 2.mb u samohybného delostreleckého oddielu Michalovce (pozorovateľov) vo VVP KnC,

ü  v mesiaci máj vykonať intenzívny výcvik II.rotácie a záloh I.rotácie eFP v priestore PC Biela Hora,

ü  v mesiaci máj vykonať výcvik v preprave po železnici,

ü  v mesiaci jún vykonať (prispieť účasťou) na SLSD 21,

ü  v mesiaci september vykonať výcvik v prekonávaní vodnej prekážky PS OS SR za riadenia vel.22.mpr v CV Lešť.

ü  v mesiaci september vykonať Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR a vykonať IPÚ odborností  G-20 2.mb vo VVP KnC,

ü  v mesiaci september vykonať intenzívny výcvik II.rotácie eFP v priestore PC Biela Hora,

ü  v mesiaci október vykonať intenzívny výcvik rotácií eFP formou CSRP II.rotácie a CREVAL vo VVP KnC,

ü  v mesiaci  november vykonať záverečné sústredenie II. rotácie príspevku eFP,

ü  v mesiaci december vykonať striedanie rotácií eFP Lotyšsko.

(2) Medzinárodné vojenské záväzky

ü         mesiacoch jún - júl splniť vyčleneným personálom shdo úlohy medzinárodného cvičenia „SLOVENSKÝ ŠTÍT 2021“

ü  v mesiacoch máj - jún splniť vyčleneným personálom shdo úlohy medzinárodného cvičenia „DYNAMIC FRONT 2021“

 

Skočiť na menu


Share