Preskocit navigáciu

Druhy techniky


ShKH vz. 2000 ZUZANA 

zuzana

  data/files/1746.png
 • Podvozok:  T–815 - 8x8 
 • Max. dostrel:  39 000 m 
 • Rozsah odmeru:  60° 
 • Rozsah námeru:  -4° až +74° 
 • Rýchlosť streľby automatom: 6 rán / minútu
 • Kaliber: 155 mm
 • Rozmery:
  • dĺžka: 12,99 m
  • šírka: 3,05 m
  • výška: 3,31 m
 • Hmotnosť s muníciou: 29 000 kg


DELSYS - Delostrelecký systém riadenia paľby

delsys

DELOSYS je komplexný delostrelecký systém velenia a riadenia paľby určený pre podriadené jednotky na úrovniach batérie, oddielu a brigády. Je to otvorený systém C4I navrhnutý pre automatizáciu velenia a riadenia paľby na bojisku, ktorý využíva najmodernejšie technické a softwarové prostriedky. Systém je možné upraviť tak, aby bol schopný pracovať v rámci rôznych zavedených národných systémov velenia a riadenia paľby využívaných v iných armádach sveta. DELOSYS je určený pre:
• topografické výpočty,
• spracovanie meteospráv,
• výpočet prvkov streľby pomocou diferenciálnych rovníc,
• výpočty s použitím digitálnych máp,
• plánovanie paľby,
• simuláciu účinnosti paľby.
Systém DELOSYS je integrovaný v špecializovanej nadstavbe obrneného vozidla TATRAPAN 6x6, ktoré vďaka vysokej mobilite umožňuje viesť zbrane v ľubovolnom teréne. Špecializovaná nadstavba je vybavená klimatizáciou, filtroventilačnou jednotkou umožňujúcou činnosť v zamorenom priestore a autonómnym zdrojom elektrickej energie, ktorý zabezpečuje nezávislé napájanie všetkých systémov nadstavby.

 

 

ALIGATOR 4x4 DPP

 aligator

ALIGATOR 4x4 DPP je dvojnápravové obojživelné vozidlo s celopancierovou karosériou, ktoré disponuje vysokou manévrovateľnosťou. Delostrelecký prieskumný prostriedok (ďalej len DPP) je prispôsobené pre jazdu na cestách, v teréne a po vode. Jeho účelom je zabezpečiť delostrelecký prieskum, získavanie informácií o cieľoch, poskytovanie informácií o výbuchoch vlastnej delostreleckej paľby a ich prenos do miesta vyhodnocovania prieskumných údajov príslušného stupňa velenia a rýchlym presunom - zmenou svojho stanovišťa zabezpečovať takticko-operačné úlohy velenia. Delostrelecký prieskum je možné vykonávať z vozidla alebo mimo vozidla na predsunutej pozorovateľni

Skočiť na menu


Share