Preskocit navigáciu

21. samohybný delostrelecký oddiel


História útvaru

História vzniku shdo je bezprostredne spojená s históriou delostreleckej  brigády.

 • Jej počiatky siahajú do 50-tych rokov, keď vznikla na základe výnosu MNO č. j. 97288 dňa 1.12.1950 v posádke Jičín ako 21. ťažká delostrelecká brigáda súčasťou 5. delostreleckej divízie.
 • Začiatkom leta 1951 hlásil veliteľ brigády pripravenosť jednotiek plniť bojové úlohy.
 • Na základe uvedeného hlásenia bola v brigáde v októbri 1951 vykonaná podľa rozkazu veliteľa 5. delostreleckej divízie inšpekčná previerka, ktorá potvrdila objektívnosť hlásenia.
 • Dňa 29.4.1955 bola brigáda premenovaná na 21. prešovskú ťažkú delostreleckú brigádu.
 • V rámci reorganizačných zmien v roku 1958 došlo k prečíslovaniu na 25. prešovskú húfnicovú delostreleckú brigádu.
 • Ďalšími reorganizačnými zmenami prešla brigáda v rokoch 1960 až 1962 keď sa brigáda opäť zreorganizovala na 25. ťažkú delostreleckú brigádu.
 • Prelomovým medzníkom pre brigádu sa stal 1.9.1963, keď po zrušení 5. delostreleckej divízie prešla do podriadenosti 4. vševojskovej armády.
 • Súčasne na rozkaz veliteľa 4. armády bola brigáda prečíslovaná na 332. kanónovú delostreleckú brigádu.
 • V rokoch 1990 až 1991 došlo k ďalším reorganizačným zmenám, kde bola brigáda prečíslovaná na 3. delostreleckú brigádu a zároveň bola redislokovaná z posádky Jičín do posádky Jelšava.
 • K 1. 10. 1995 bola brigáda prečíslovaná na 5. delostreleckú brigádu.
 • Poslednou reorganizačnou zmenou v rámci OS SR bola 5. delostrelecká brigáda zrušená dňom 31.3.2005 a 1.1.2005 vznikol zmiešaný delostrelecký oddiel, ktorý je súčasťou 2. mechanizovanej brigády.
 • Oddiel pôsobil do 31. 3. 2005 v posádke Jelšava, odkiaľ sa dňom 1.4.2005 premiestnil do objektu Duklianskych kasárni Michalovce, kde v tej dobe pôsobil Ženijný prápor mechanizovanej brigády Prešov.
 • K 1.7.2009 – zmiešaný delostrelecký oddiel prešiel zmenou vnútroorganizačného členenia v rámci OSSR a bol zmenený na Samohybný delostrelecký oddiel
 • Dňa 25. februára 2011 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič svojim rozkazom č.2 z roku 2011 zapožičal samohybnému delostreleckému oddielu historický názov:

DUKLIANSKY SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL

 

 • Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2013 o zapožičaní čestného názvu z 31. mája 2013 Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je zapožičaný Vojenskému útvaru 1109 – samohybnému delostreleckému oddielu Michalovce čestný názov

SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL GENERÁLMAJORA ALEXANDRA KORDU.

 

 • K 1.7.2017 – sa vytvorila 3. palebná batéria

Súčasnosť

V súčasnosti je samohybný delostrelecký oddiel Michalovce taktickou zložkou 2. mechanizovanej brigády Prešov. Palebné batérie a prieskumné družstva od prieskumnej batérie sú zaradené na plnenie úloh NC.      

 

Skočiť na menu


Share