Preskocit navigáciu

Prieskumná batéria


Batéria sa skladá z:
  • Prieskumné družstvo - ústredňa
  • Rádiolokačné družstvo
  • 5 prieskumných družstiev
     Jej základnou úlohou je pozorovanie a určenie presnej polohy nepriateľa, zabezpečenie paľby delostrelectva, určovanie polohy cieľa a hlásenie výsledkov zasiahnutia cieľa. V súčasnosti plní úlohy v rámci vnútornej rotácie NC L 1501.
     Je vyzbrojená 4 ks OT-90, 1 ks OT-90 DPK, 1 ks Aligator DPP, kde obsluhu tvorí:
  • Veliteľ družstva
  • Starší prieskumník
  • Prieskumník
  • Vodič

Skočiť na menu


Share