Preskocit navigáciu

Obväzisko


     Obväzisko shdo je samostatná jednotka bojového zabezpečenia Samohybného delostreleckého oddielu. Po odbornej stránke je podriadená zdravotníckej službe 2.mb.

 
Hlavné úlohy:
- zdravotnícke zabezpečenie výcviku jednotiek shdo
- príprava PrV shdo do certifikovaných mprsk
- príprava PrV shdo vysielaných do MKM
 
Ostatné úlohy:
- zdravotnícka edukácia PrV shdo
- viesť presný prehľad práceneschopnosti u shdo a prehľad kontrol liečebného režimu
- vykonať rozbor starostlivosti o zdravie
- spolupráca s Obväziskami v podriadenosti 2.mb
- spolupráca so zdravotníckou službou 2.mb plniť požiadavky na zdravotnícke zabezpečenie jednotiek 2.mb
- spolupráca s SČK Michalovce a Hematologicko-transfúznym oddelením Michalovce
- vykonávať kontrolnú činnosť v hygienicko-epidemiologickej oblasti u shdo
- vykonanie ročných lekárskych prehliadok u PrV shdo
 
Štruktúra Obväziska:                              Technika:
1 x VSZdrav                                               1 x VW Transportér
1 x SZdrav                                                 1 x Š-1203
1 x Zdrav                                                   2 x UAZ 452
2 x MZdrav
4 x SZbR-Vo

Skočiť na menu


Share