Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Poslanie 21. samohybného delostreleckého oddielu 

- Poslaním 21.shdo je byť pripravený podieľať sa na obrane územia SR pred napadnutím cudzou mocou vykonávaním palebnej podpory defenzívnych a ofenzívnych aktivít a plnením úloh stabilizačných a umožňujúcich aktivít. Podieľať sa na plnení úloh pri obrane územnej celistvosti, zvrchovanosti a nedotknuteľnosti štátnej hranice Slovenskej republiky, na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu.

- Zamerať sa na udržanie špecifických spôsobilostí a dosiahnutých stupňov vycvičenosti podriadených jednotiek. Udržať spôsobilostí a vycvičenosť predurčeného a vyčleneného personálu v rámci „CS 2021“.

- Zamerať sa na zvýšenie personálnej obsadenosti 3. palebnej batérie a prezbrojenie oddielu na jednotnú zbraňovú platformu 155 mm ShKH Zuzana 2. 

- V oblasti zabezpečenia záväzkov v operáciách MKM mimo územia SR sa zamerať na vyslanie personálu do operácie predsunutá prítomnosť Lotyšsko, vo výnimočných prípadoch vyčleniť jednotlivcov na podporu iných operácií MKM.

- Hlavnými výcvikovými aktivitami 21.shdo v roku 2023 sú medzinárodné cvičenie DYNAMIC  FRONT, národné cvičenia SLOVENSKÝ ŠTÍT a CORDA, séria cvičení STEEL WIND zameraných na prípravu a certifikáciu deklarovaného príspevku do operácie eFP  v Lotyšsku, splnenie úloh počas previerkového cvičenia ALERTEX

 

Rozhodujúce úlohy výcviku

-         Zvyšovať pripravenosť velenia a štábu oddielu na bojové použitie s dôrazom na riadenie operácií na obranu územia SR a kontinuálne zvyšovať odbornú pripravenosť jednotlivcov na plnenie bojových úloh (01-I).

-         Pokračovať v príprave oddielu v prospech ťažkej mechanizovanej brigády CS ťmb v silách nižšej pripravenosti NATO a určeným personálom štábu sa zúčastniť všetkých rozhodujúcich zamestnaní zameraných na plánovanie operácií či tvorbu interných SOP(01-I-3, 03-II-3). 

-         Udržať dosiahnutú úroveň pripravenosti palebnej batérie ako súčasti 11. ťmprsk počas STAND-BY fázy. (01-I-1, 03-II-3).

-         Udržať dosiahnutú úroveň pripravenosti palebných batérií ako príspevkov do mprsk a pripraviť / certifikovať príspevok do nasledujúcej ťmprsk (01-I-1, 03-II-3).

-         Udržať pripravenosť útvaru na použitie v rámci DKM pri podpore MV SR a orgánov verejnej správy v súlade s uzneseniami vlády SR (01-I-4, 01-IV-1).

-         Pokračovať vo vyčleňovaní personálu, techniky a materiálu do deklarovaného príspevku v rámci operácie „Predsunutá prítomnosť“ (eFP) v Lotyšsku (02-II-1).

-         Vyčleniť personál, techniku, materiál a výcvikové priestory pre realizáciu národného výcviku a národnej certifikácie deklarovanej jednotky s termínmi nasadenia JUN/2023, DEC/2023 podľa pokynov a požiadaviek veliteľstva 5.dp. 

-          Byť pripravený doplniť špecialistov do štábu veliteľstva 5. dp počas certifikačného cvičenia MND-C s názvom STRONG BASTION 2023 (02-III-4).

-          Byť pripravený realizovať spoločný výcvik s bojovou streľbou s palebnými elementami 2. mechanizovanej brigády vo VVP Kamenica nad/ Cirochou v mesiaci OCT23 (v rámci prípravy a certifikácie eFP) za riadenia SkKPP 2. mb / veliteľstva 5. dp.

Skočiť na menu


Share