Preskocit navigáciu

Vyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbat


Vyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbat Výcvik začal nástupom cvičiacej jednotky o 07:05, kedy riadiaci nadporučík František DEMJAN vydal úlohy. Po oboznámení s OPORDom velitelia tímov čatár Slavomír KEŠEĽ a čatár Ladislav PIHULIČ si vykonali TLP proces so svojimi podriadenými. V stanovenom čase vykonali presun do priestoru pozorovateľní v PC Biela Hora, ktoré zaujali s úplným zosadnutím z vozidiel. Tie museli ostať skryté a zamaskované v dostatočnej vzdialenosti aby svojim hlukom neprezradili prítomnosť prieskumných tímov. Zaujatie pozorovateľní a pripravenosť na vedenie prieskumu potvrdilo hlásenie OP Loc Stat. Od tejto chvíle tímy zahájili pozorovanie svojich pásiem prieskumu, v ktorých tak ako prikázal OPORD, sledovali záujmové skupiny a ich činnosť. Cieľom boli migrujúce polovojenské skupiny, ktoré splývali s utečencami, no na rozdiel od nich pašovali zbrane a zakázané látky. Úlohou bolo detekovať miesta, priestory a zakázaný materiál. V priebehu tejto činnosti každý z tímov spozoroval dve udalosti, o ktorých spracoval hlásenie vo forme SALTR. Tímy v stanovených časoch opustili pozorovateľne a zahájili presun do nového postavenia vo VVP Valaškovce, o ktorom informovali predaním signálu FALCON. Počas presunu došlo k incidentu, kedy prvý tím nabehol na nástražný výbušný systém naimitovaný VPoD nadrotmajstrom Jozefom BLAŇÁROM, členom kontrolnej skupiny. Druhý tím okamžite po procedúre 5-0-25 zabezpečil priestor vytvorením kordónu a podal hlásenie INCREP členovi kontrolnej skupiny čatárovi Alexandrovi KOVAĽČUKOVI. Družstvá boli skonsolidované a pokračovali v činnosti, ktorou bolo zaujať priestor sústredenia AA NEST. V tomto priestore sa pripravili na život v poli a zotrvali do nasledujúceho dňa, no predtým vykonali úkony bojového zabezpečenia. Napriek tomu že sa jednalo o priestor mimo boj, bolo nevyhnutné rozdeliť si úlohy pre stráženie a bránenie počas celej noci. Nasledujúci deň o 09:45 došlo k napadnutiu priestoru sústredenia granátometmi neznámymi polovojenskými skupinami. Tímy sa rozptýlili do priestoru, následne sa skonsolidovali vo vopred určenom zhromaždisku, kde zistili že technika bola zničená. Po podaní SITREPu dostali novú úlohu, presunúť sa cez stanovené checkpointy do priestoru, v ktorom mali vybudovať dve pozorovateľne. Po jeho dosiahnutí nastal časový skok, počas ktorého boli tímy podrobené kontrolnému cvičeniu na časové normy so zakomponovaním novoprijatých optoelektronických prístrojov JIM Compact, Moskito a Sterna. Tímy úlohy zvládli na požadovanej úrovni, menšie nedostatky v rozdelení úloh a organizovaní prieskumu boli ohodnotené výslednou známkou „DOBRÝ“. V ďalšom období je potrebné viac zapájať vodičov do odbornej prípravy aby vedeli plnohodnotne zabezpečiť smennosť na pozorovateľni. Neskôr tímy pokračovali vo vedení prieskumu v noci so zameraním sa na pridelené NAI /záujmové priestory/. Velitelia si zorganizovali striedanie a pokračovali v pozorovaní až do nasledujúceho dňa. Zachytili dve udalosti, ktoré im naimitovala kontrolná skupina prejazdom vozidla a neskôr podozrivou činnosťou indikujúcou umiestňovanie NVS. Ďalšie ráno opustili pozorovateľne presunom do nového priestoru sústredenia v PC Biela Hora, označenom AA WOOD. Tu boli znova vykonané všetky opatrenia pre život v poli až do vystriedania. Tu bola zároveň teoreticky aj prakticky zopakovaná problematika NVS. Zamestnanie splnilo ciele, tímy si zopakovali odborné a taktické zručnosti v rôznych situáciách, hlavným pozitívom bola možnosť striedať výcvikové priestory a teda potreba prispôsobenia sa novým podmienkam.

Vyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbatVyhodnotenie 72 hod výcviku dpsbat

Autor: nrtm. Jozef BLAŇÁR , Foto: nrtm. Jozef BLAŇÁR - Dátum: 21.03.2024
Čítanosť: 2088
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share