Preskocit navigáciu

Vojenský výcvikový priestor Turecký Vrch


Hlavní funkcionári:
 • veliteľ:                               kpt. Ing. Július HUMAJ
 • zástupca veliteľa:             neobsadená funkcia
 • veliaci poddôstojník:       nrtm. Peter VRANSKÝ
 • výkonný poddôstojník:   rtm. Peter GUGA
 • technik:                              funkcia neobsadená
 • veliteľ strelnice:               nrtm. Ján KALMÁR
 • vedúci DaSS:                     Petronela DINUŠOVÁ
Určenie VVP Turecký Vrch :

 

Jednotka je prioritne predurčená na zabezpečenie a prípravu UVZ v prospech jednotiek OS SR a mimorezortných inštitúcií vykonávajúcich streľby a cvičenia v objekte VVP Turecký Vrch.

História VVP Turecký Vrch :
 • 1929 – začatie výstavby objektov v priestore Turecký Vrch
 • 1945 – 1968 – objekty užívané ako skladové priestory pre ženijný technický útvar a pre Vojenskú nemocnicu Bratislava
 • 1950 – vznik Vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch /v zmysle zákona č. 169/49 Zb./
 • 1968 – 1985 – výstavba učebných a výcvikových zariadení
 • od 1985 – využívanie a vykonávanie výcviku útvarmi a zariadeniami ozbrojených síl SR, útvarmi Ministerstva vnútra SR
 • 1.1.2006 - Prevádzková jednotka v sile roty v podriadenosti VÚ 4558 Lešť
 • 1.7.2008 - Prevádzková jednotka v sile roty v podriadenosti VU 1301 Martin
 • 1.7.2009 - Prevádzková jednotka  v sile roty v podriadenosti Práporu výcviku Martin
 • 1.11.2016 - Prevádzková jednotka v sile roty v podriadenosti Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin
Hlavné úlohy:
 • zabezpečiť poľný výcvik vojsk s najmenšími ekologickými dopadmi na životné prostredie a krajinu,
 • Vojenský výcvikový priestor umožňuje vykonávať výcvik mechanizovaných, peších a podporných jednotiek v streľbe z ručných zbraní, zbraní bojových vozidiel z miesta a za pohybu (s vloženou zbraňou alebo náhradným strelivom), výcvik vo vodení bojových vozidiel, výcvik v ostrom mínovaní a trhaní. Umožňuje vykonávanie poľných taktických cvičení do stupňa čata bez bojovej streľby.
Výcvikové zariadenia vo VVP Turecký Vrch:
 • strelnica bojových vozidiel pechoty
 • pechotná strelnica
 • cvičisko vodenia bojových vozidiel
 • ženijné cvičisko
 • cvičisko ostrého mínovania
 • cvičisko ostrého trhania a mínovania
 • malé chemické cvičisko
 • bojová dráha jednotlivca
Strelnica bojových vozidiel
 • umožňuje výcvik v streľbe zo zbraní BVP a tankov s obmedzením / vložná hlaveň, alebo náhradné strelivo /
 • umožňuje výcvik v streľbe z ručných zbraní zo strieľni BVP za pohybu
Pechotná strelnica
 • šírka 200 m
 • streľba do vzdialenosti 500 m
 • maximálne 8 strieľajúcich
 • riadiaca veža
 • strelnica pre streľbu z pištole / 10 palebných stanovíšť – zastrešené /
 • hádzalisko ručných granátov
Cvičisko vodenia bojových vozidiel
 • riadiaca veža
 • učebňa
 • prístrešok pre technickú prípravu
Ženijné cvičisko
 • nachádza sa v blízkosti cvičiska vodenia bojových vozidiel
 • metodický výcvik v ženijnej príprave bez použitia bojovej munície
 • rozloha 90 x 30 m
 
Cvičisko ostrého mínovania
 • nachádza sa v priestore LIPY
 • výcvik v zriaďovaní mínových polí s použitím ženijnej bojovej munície
 • k ochrane osôb sú vybudované spevnené úkryty a okopy
Cvičisko ostrého trhania a mínovania
 • nachádza sa v priestore MALÝ VRCH
 • výcvik s použitím trhavín
 • likvidácia výbušnín a munície
 • maximálne 25 kg pri jednom odpale
 • maximálne 3 t denne
Malé chemické cvičisko
 • výcvik do stupňa družstvo s možnosťou použitia imitačných zamorovacích, dezaktivačných a dezinfekčných prostriedkov
Ubytovacie kapacity VVP Turecký Vrch
 • v kasárenskom areáli prízemné ubytovacie objekty pre vyvádzané jednotky s kapacitou 150 osôb
 • ubytovňa PrV / nad jedálňou / pre 20 osôb
 • stanové táborisko

Skočiť na menu


Share