Preskocit navigáciu

Stredisko podpory a zabezpečenia výcviku


VVP Turecký Vrch:
 • výcvik vojsk
 • vykonávanie strelieb z ručných zbraní
 Výcvikové zariadenia vo VVP Turecký Vrch:
 • strelnica bojových vozidiel pechoty
 • pechotná strelnica
 • cvičisko vodenia bojových vozidiel
 • ženijné cvičisko
 • cvičisko ostrého mínovania
 • cvičisko ostrého trhania a mínovania
 • malé chemické cvičisko
 • bojová dráha jednotlivca
VVP Kamenica nad Cirochou:
 • vykonávanie strelieb z tankových zbraní a zbraní BVP
 • vykonávanie strelieb z ručných zbraní
 • hádzanie ručných granátov
 • vykonávanie strelieb z delostreleckých zbraní
 • vykonávanie strelieb letectva na leteckej strelnici
 • vykonávanie taktickej prípravy
 • plnenie úloh vo vedení bojových vozidiel
 • vykonávanie výcviku vojsk v určených priestoroch
 • ubytovanie a stravovanie vyvedených vojsk
Výcvikové zariadenia VVP Kamenica nad Cirochou:
 • tanková strelnica
 • pechotná strelnica
 • hádzalisko ručných granátov
 • cvičisko vodenia bojových vozidiel
 • takticko – poradové cvičisko
 • súčinnostné cvičisko letectva s pozemnými jednotkami
Rota zabezpečenia výcviku:
 • zabezpečuje odborný výcvik, špecializované a odborné kurzy technikou a materiálom podľa požiadaviek veliteľov výcvikových jednotiek
 • zabezpečuje ošetrovanie pásovej, kolesovej a špeciálnej techniky
 • zabezpečuje hospodárne využitie vyčlenenej pozemnej výzbroje a techniky
Rota materiálno-technického zabezpečenia:
 • zabezpečuje ošetrovanie, údržbu a opravy pásovej, kolesovej a špeciálnej techniky
 • zabezpečuje ošetrovanie, údržbu a opravy ručných zbraní a zbraňových systémov
 • zabezpečuje dopravno-zásobovacie úlohy útvaru
 • zabezpečuje prípravu a údržbu výcvikových zariadení v posádke Martin
 • zabezpečuje tlačiarenské práce pre útvar
kasárne – 4.čs. brigády Sever:
 • metodické cvičisko
 • trenažéry pre vodenie tankov a bojových vozidiel pechoty
 • simulátory pre vedenie streľby z tankov a bojových vozidiel pechoty
 • športoviská a zariadenia pre vykonávanie telesnej prípravy
 • špecializované učebne pre technickú, vodičskú a streleckú prípravu
 
kasárne – SNP Podháj:
 • trenažéry pre vedenie tankov a bojových vozidiel pechoty
 • simulátory pre vedenie streľby z tankov a bojových vozidiel pechoty
 • špecializované učebne pre technickú, vodičskú a streleckú prípravu
Učebno – výcviková základňa Sučany - Turany:
 • plnenie cvičení strelieb ostrou muníciou z ručných zbraní
 • plnenie cvičení strelieb zameriavacím systémom Trend-LZ (jedna dráha max. do 1100 m)
 • výcvik v hádzaní ručných granátov
Vodné cvičisko Ontário:
 • výcvik ženijných odborností

Skočiť na menu


Share