Preskocit navigáciu

Poddôstojnícka akadémia


 
Hlavnou úlohou Poddôstojníckej akadémie v Martine je zabezpečenie prípravy poddôstojníkov OS SR a poskytnutie vzdelania pre výkon ich funkcie s cieľom pripraviť ich na plnenie úloh v rámci OS SR, velenie a riadenie, vedenie výcviku PrV.
 
Ďalšími hlavnými úlohami sú:
- podieľať sa na zabezpečení úloh Základne výcviku a mobilizačného doplňovania,
- pripraviť a vykonávať kurzy a výcvik podľa potrieb OS SR.
 
Poslaním Poddôstojníckej akadémie je cvičiť a pripravovať poddôstojníkov
na jednotlivých stupňoch velenia a riadenia. Pripravovať a skvalitňovať výcvikovú dokumentáciu a pomôcky pre potreby OS SR. Profesionálnym prístupom dosiahnuť vysokú úroveň výcviku a požadovaný profil absolventa kurzu.
 
Výcvik a kurzy Poddôstojníckej akadémie:
1. Kariérne kurzy:
Poddôstojnícky kurz OR-5,
Poddôstojnícky kurz OR-6,
Poddôstojnícky kurz OR-7,
Poddôstojnícky kurz OR-8,
Poddôstojnícky kurz OR-9.
 
2. Funkčné a odborné kurzy:
Ďalší odborný výcvik G10, G20, G30, G40, L10, H10, I10,
Ďalší odborný výcvik U10 / Čšp 103,
Štábny poddôstojnícky kurz,
Kurz pre inštruktorov,
Kurz pre výkonných poddôstojníkov,
Kurz pre technikov rôt,
Battle Staff NCO Course (v spolupráci s Národnou Gardou, Indiana, USA).

Skočiť na menu


Share