Preskocit navigáciu

Obväzisko


     Obväzisko 21.shdo je samostatná jednotka bojového zabezpečenia 21.Samohybného delostreleckého oddielu. Po odbornej stránke je podriadená zdravotníckej službe 2.mb.

 
Hlavné úlohy:
- zdravotnícke zabezpečenie výcviku jednotiek 21.shdo
- príprava PrV 21.shdo do certifikovaných mprsk
- príprava PrV 21.shdo vysielaných do MKM
 
Ostatné úlohy:
- zdravotnícka edukácia PrV 21.shdo
- viesť presný prehľad práceneschopnosti u 21.shdo a prehľad kontrol liečebného režimu
- vykonať rozbor starostlivosti o zdravie
- spolupráca s Obväziskami v podriadenosti 2.mb
- spolupráca so zdravotníckou službou 2.mb plniť požiadavky na zdravotnícke zabezpečenie jednotiek 2.mb
- spolupráca s SČK Michalovce a Hematologicko-transfúznym oddelením Michalovce
- vykonávať kontrolnú činnosť v hygienicko-epidemiologickej oblasti u 21.shdo
- vykonanie ročných lekárskych prehliadok u PrV 21.shdo
 

Skočiť na menu


Share