Preskocit navigáciu

Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice


Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice

V priestoroch posádkového cvičiska Biela Hora pri Michalovciach sa 21. – 22. októbra uskutočnilo odborno-taktické cvičenie príslušníkov 2. palebnej batérie pod velením náčelníka štábu Samohybného delostreleckého oddielu (shdo) majora Ľubomíra Bodnára na tému „Použitie jednotiek shdo pri ochrane štátnej hranice.“

Hlavným cieľom odborno-taktického cvičenia bolo prostredníctvom imitácie situácií viesť veliteľov a cvičiacich k neustálej bdelosti a okamžitému riešeniu vzniknutej situácie.

Počas odborno taktického cvičenia bola nasimulovaná situácii ohrozenia štátnej hranice prechodom nelegálnych migrantov a polovojenských skupín v dôsledku občianskej vojny, ekonomického a politického kolapsu v susediacej fiktívnej krajine Eridánia.

V rámci taktického cvičenia príslušníci 2. palebnej batérie pod velením poručíka Martina Lesička zastupujúceho veliteľa batérie prevzali úlohy podľa operačného rozkazu, vybudovali predsunutú základňu a záchytný tábor pre utečencov. Na základni plnili úlohy ochrany a obrany základne, patrolovali v blízkosti štátnej hranice, regulovali vozidlá v blízkosti štátnej hranice a zabezpečovali kontrolu nad záchytným táborom. Taktiež poskytovali prvú pomoc, evakuovali a sprevádzali ranených.

Cvičiacich preverili aj neočakávané situácie. Počas presunu na cvičisko Biela Hora bola kolóna presúvajúca sa po ceste nastrelená malou skupinou ozbrojencov z krytov popri ceste, ktorá po krátkej prestrelke upustila od útoku a stratila sa v lese. Vojaci si precvičili aj činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste, cez ktoré prechádzalo podozrivé vozidlo. Osádka vozidla neplnila pokyny a správala sa podozrivo a nervózne. Cez kontrolné prepúšťacie miesto sa snažilo prejsť aj nákladné vozidlo, ktoré malo podozrivé zariadenie upevnené na podvozku. S najvyššou pravdepodobnosťou išlo po domácky vyrobenú explozívnu nálož.

Ďalšou nasimulovanou situáciou bol príchod utečenca ku vchodu do základne. Žiadal o pomoc, bol hladný, smädný a podchladený. Vojaci si museli poradiť aj v tejto situácii.  V bezprostrednej blízkosti základne sa v rámci ďalšej rozohry ozvala intenzívna streľba z automatickej zbrane. Hliadka na štátnej hranici zistila násilný prechod osôb cez štátnu hranicu. Osoby sa po odhalení rozdelili a ďalej pokračovali vo svojej činnosti smerom do vnútrozemia. Reakcia vojakov bola okamžitá.

Pri dôkladnej prehliadke vozidla prechádzajúceho cez kontrolné prepúšťacie miesto vojaci našli ukrytú osobnú  zbraň a posádka auta k nej nemala príslušné doklady. Správna činnosť vojakov na kontrolnom mieste musí byť aj v týchto situáciách rýchla a presná. Ďalší incident bol nasimulovaný opäť pri vchode do základne, kde prišli dvaja „migranti“, jeden podopieral druhého, hovorili slabo po anglicky a žiadali o lekársku pomoc. Poskytnutie pomoci pri dodržaní bezpečnostných opatrení je tiež jednou z úloh, na ktoré sú vojaci cvičení. Najcitlivejšie situácie vznikajú v tesnej blízkosti štátnej hranice. V jej blízkosti hliadka zaznamenala človeka kričiaceho „HELP!“ a na zemi v bezvedomí ležiaceho ďalšieho utečenca. S takýmito podobnými situáciami sa môžu vojaci bežne stretnúť v prípade hliadkovania pri hranici našej krajiny.

Odborno-taktické cvičenie bolo významným prínosom k zvýšeniu vycvičenosti jednotky, jej spôsobilostí a návykov potrebných pri zvládaní možných úloh domáceho krízového manažmentu.


Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice Príslušníci 2. palebnej batérie nacvičovali ochranu štátnej hranice

Autor: por. Mgr. Martin Zajak , Foto: nrtm. Ivan Javorčík - Dátum: 22.10.2013
Čítanosť: 8252
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share