Preskocit navigáciu

Creval 2015 - 2. palebná batéria


Creval 2015 - 2. palebná batéria
Vo Výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť bola 1. októbra úspešne zavŕšená certifikácia 2. palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev, ktoré boli plnohodnotným členom práporovej skupiny a podieľali sa na plnení stanovených úloh pod velením veliteľa 21. mechanizovanej práporovej skupiny (21.mprsk). Úlohou certifikácie bolo v priebehu taktického cvičenia komplexne preveriť všetky zložky mechanizovanej práporovej skupiny v celom spektre spôsobilostí s využitím metodiky CREVAL (Combat Readiness Evaluation). Bola tak splnená jedna z najdôležitejších úloh OS SR v tomto výcvikovom roku.V prvej časti certifikácie bola skontrolovaná dokumentácia, personál, materiál a technika. V druhej časti príslušníci 2. palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev preukázali svoju schopnosť plniť odborné a taktické úlohy v priebehu taktického cvičenia. V rámci taktického cvičenia boli preverené požadované spôsobilosti palebnej podpory v spolupráci s manévrovými jednotkami s cieľom zničiť, neutralizovať, umlčať a demoralizovať protistojace sily.  Certifikačnému cvičeniu predchádzala príprava a samotné cvičenie Slovenský štít 2015 na Tému: Mnohonárodné úlohové zoskupenie pri plnení úlohy obrany územnej celistvosti Slovenskej republiky za účasti príslušníkov piatich armád NATO. Vyvrcholením cvičenia Slovenský štít pre príslušníkov 2. palebnej batérie boli bojové streľby zo 155 mm Samohybnej kanónovej húfnice vz. 2000 Zuzana dňa 24.09.2015. Keďže všetky ciele boli delostreleckou paľbou pokryté a zničené a samotné streľby boli hodnotené známkou „VÝBORNE“, delostrelci preukázali plnú pripravenosť na plnenie širokého spektra palebnej podpory mechanizovaných jednotiek za všetkých meteorologických podmienok vo všetkých typoch operácií. Je nespochybniteľným faktom, že dosiahnutý výsledok a splnenie hlavnej výcvikovej úlohy v roku 2015 je dielom celého tímu a vďaka patrí všetkým príslušníkom 2. palebnej batérie a dvom prieskumným družstvám.  Je však namieste vyzdvihnutie práce a vynaloženého úsilia pre dosiahnutie stanovených cieľov u týchto príslušníkov 2. palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev: npor. Ing. Tomáš QUECKE, por. Mgr. Tomáš FRIŠTIK, rtm. Marcel ANTAL, rtm. Peter DEMKO, rtn. Patrik MIHALČIN, rtn. Tomáš KOVÁCS, rtn. Miloš STAŠKO, rtn. Marián MAGNUS, čat. Peter DEMČÍK, des. Jozef DUNCA,  rtn. Zdeněk MICHALKO, rtn. Lucia CAPKOVÁ a slob. Alena MIKUŠOVÁ.


Autor: kpt. Ing. Michal NÉMETH , Foto: shdo - Dátum: 01.10.2015
Čítanosť: 7626
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share