Preskocit navigáciu

Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.


Veliteľské zhromaždenie veliteľa  samohybného delostreleckého oddielu.
Dňa 18. marca 2015 v priestoroch shdo prebehlo veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu. Cieľom bolo vyhodnotiť výcvikový rok 2015, objasniť priority a zameranie samohybného delostreleckého oddielu vo výcvikovom roku 2016. 
         V príhovore veliteľ oddielu, podplukovník Pavol Barančík, privítal všetkých zúčastnených a zahájil svoje veliteľské zhromaždenie. Za oblasť logistiky nadporučík Rastislav Dzvoník prezentoval analýzu vzniku škôd a strát za výcvikový rok 2015. Vo svojom vystúpení analyzoval vzniknuté škodové udalosti, zaoberal sa aj zodpovednosťou zamestnávateľa za škodu, uplatnením nároku na náhradu škody,  konaním o náhrade škody a navrhol aj preventívne opatrenia k zabráneniu vzniku škôd a strát. Náčelník štábu major Roman Bobaľ následne vyhodnotil oblasti služobnej disciplíny za výcvikový rok 2015.                                                         
           Po krátkej prestávke veliteľ samohybného delostreleckého oddielu privítal veliteľa 2. mechanizovanej brigády brigádneho generála Martina Stoklasu. V programe veliteľského zhromaždenia veliteľ oddielu pokračoval vyhodnotením splnenia priorít a rozhodujúcich úloh vo výcvikom roku 2015 a objasnil stanovenie priorít a rozhodujúcich úloh na tento výcvikový rok.   
             Na slová veliteľa oddielu o efektívnom využívaní zverenej techniky nadviazal vo svojom príhovore aj veliteľ 2. mechanizovanej brigády. Poďakoval sa príslušníkom oddielu za vzorné plnenie zverených úloh vo výcvikovom roku 2015, ocenil aj prácu v prospech Cieľov síl a pripomenul nutnosť klásť dôraz na profesionalizmus. 
             V praktickej časti veliteľského zhromaždenia prebehla ukážka prípravy zamestnania na nasledujúci deň a ukážka pripravenosti techniky na odovzdávanie do opravy a ošetrovanie techniky krátkodobo nepoužívanej.
            Na záver veliteľ oddielu podplukovník Pavol Barančík zaželal prítomným veľa úspechov pri plnení stanovených úloh výcvikového roka 2016.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.Veliteľské zhromaždenie veliteľa samohybného delostreleckého oddielu.

Autor: čat. Ing. Marián MARCIN , Foto: čat. Ing. marián MARCIN - Dátum: 18.03.2016
Čítanosť: 5741
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share