Preskocit navigáciu

Joint Fires 2017


Joint Fires 2017
Príslušníci prieskumnej batérie Samohybného delostreleckého oddielu sa zúčastnili na medzinárodnom cvičení Joint Fires 2017 („JF 2017“) v Českej republike. Medzi príslušníkmi Armád českej republiky, Poľska a USA sa prieskumné družstvo v zložení nadrotmajster Jozef Blaňár, rotný Štefan Jankaj, desiatnik Miloš Jakubík a slobodník Stanislav Novysedlák nestratilo – vzorne reprezentovalo nielen Samohybný delostrelecký oddiel, ale celé Pozemné sily Ozbrojených síl SR.
Cieľom medzinárodného cvičenia bolo precvičiť možnosti spoločnej koordinácie palebnej podpory integráciou národných postupov. Cvičenie JF 2017 v termíne od 15. októbra 2017 do 27. októbra 2017, zahájil spoločný nástup. Následne bolo naše prieskumné družstvo pridelené k prieskumným družstvám AČR, s ktorými spoločne vykonali nočný výcvik.  
Družstvá po zaujatí pozorovateľní vykonávali vedenie prieskumu a spoluprácu pri zastrieľaní z pohyblivých pozorovacích stanovíšť na prieskumných kompletoch, vedenie prieskumu s čiastočným zosadnutím a spolupracovali pri zastrieľaní na výnosných súpravách STERNA-V a Leica Vector 21 Nite. Po zotmení sa podieľali na osvetľovaní bojiska a vedení účinnej paľby.
Predmetná aktivita splnila svoj cieľ. Príslušníci splnili úlohy medzinárodného cvičenia a dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku v medzinárodnom prostredí. Oboznámili sa s činnosťou zahraničných jednotiek a prakticky si precvičili a preverili jednotlivé postupy v oblasti vedenia prieskumu na moderných prieskumných prostriedkoch. Získané skúseností a nové postupy v zahraničnom prostredí, bude možné využiť v prospech vlastných jednotiek a v rámci koncepcie rozvoja jednotiek palebnej podpory a jednotiek delostreleckého prieskumu. A v neposlednej rade prispela k upevňovaniu vzájomných vzťahov a prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce.
Po návrate do posádky Michalovce, veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ, poďakoval príslušníkom prieskumnej batérie za ich odvedenú prácu a ocenil ich profesionálny prístup k plneniu zverenej úlohy.

Joint Fires 2017Joint Fires 2017Joint Fires 2017Joint Fires 2017Joint Fires 2017Joint Fires 2017Joint Fires 2017

Autor: rtn. Ing. Marián MARCIN , Foto: shdo - Dátum: 27.10.2017
Čítanosť: 9068
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share