Preskocit navigáciu

Odborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérie


Odborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérie

      Za riadenia veliteľa oddielu, podplukovníka Romana Bobaľa, prebehlo v termíne 2.-3.5.2018 v priestore Posádkového cvičiska Veľké Ozorovce, v  súlade s plánom prípravy Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach vo výcvikovom roku 2018 Odborno-taktické cvičenie (OTC) 2. palebnej batérie, na tému „Batéria počas palebnej podpory 12.mprsk pri vedení defenzívnej operácie“. Veliteľ oddielu si ako hlavnú úlohu stanovil preverenie pripravenosti batérie pred jej certifikáciou v rámci 12.mprsk.      

        Velitelia na jednotlivých stupňoch velenia 2. palebnej batérie a 2 prieskumných družstiev si teoreticky a prakticky preverili svoje vedomosti a schopnosti pri plánovaní defenzívnej operácie, riadení podriadených jednotiek pri plnení úloh palebnej podpory v prospech manévrových jednotiek (12.mprsk), plnení úloh vlastnej ochrany, schopnosti rýchleho zhodnotenia situácie a jej správneho vyhodnotenia a precvičenia v zhromažďovaní, analýze, spracovaní hlásení a ich odovzdávaní.

        Činnosť príslušníkov batérie a prieskumných družstiev preverila ich pripravenosť na vlastnú ochranu pri rutinných činnostiach ako aj pri vzniku neočakávaných situácii. Ďalej sa plnili úlohy zamerané na  preverenie ich schopnosti udržať bojovú efektivitu počas fyzickej a psychickej záťaže a udržanie zladenosti pri plnení jednotlivých palebných úloh s 155 mm ShKH Zuzana.  

             Na záver OTC veliteľ oddielu zhodnotil, že ciele ktoré boli pred batériu postavené boli dosiahnuté a poďakoval všetkým zúčastneným za ich profesionálny prístup k plneniu úloh cvičenia.


Odborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérieOdborno-taktické cvičenie 2. palebnej batérie

Autor: shdo , Foto: shdo - Dátum: 03.05.2018
Čítanosť: 2142
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share