Preskocit navigáciu

Palebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operácie


Palebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operácie
V termíne 12. a 13. júna 2018 prebehol nácvik streľby a riadenia paľby na tému: „Palebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operácie“ priamo v priestoroch Duklianskych kasárni v Michalovciach. Veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ si ako hlavnú úlohu stanovil precvičiť pripravenosť veliteľstva, štábu a batérií oddielu na plánovanie a vykonávanie palebnej podpory reflektujúc aktuálne bezpečnostné hrozby pre Slovenskú republiku a NATO.
Nácvik streľby a riadenia paľby začal 12. júna o 14.00 hod a plynule pokračoval až do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. Na pôde Duklianskych kasárni vyrástli poľné veliteľské stanovištia veliteľa oddielu a veliteľov palebných batérií. Cvičiaci príslušníci ladili činnosť prieskumu, miest riadenia paľby na stupni oddiel a batéria, meteorologického družstva a príslušníkov logistiky pri plnení povinností počas streľby a riadenia paľby, zdokonaľovali činnosti pri príprave a vedení samotnej paľby na rôzne druhy cieľov za akýchkoľvek podmienok. Pripravenosť príslušníkov ale aj techniky preverila aj samotné počasie v podobe letnej búrky.
Jednou z hlavných úloh Samohybného delostreleckého oddielu vo výcvikovom roku 2018 je nielen udržať dosiahnutú pripravenosť veliteľstva, štábu a jednotiek v oblasti streľby a riadenia paľby, ale pracovať na neustálom zvyšovaní úrovne riadenia paľby a palebnej podpory v komplexnom operačnom prostredí. Rozhodujúcim krokom k splneniu tejto úlohy je vykonanie pravidelných nácvikov.

Palebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operáciePalebná podpora manévrových jednotiek počas defenzívnej operácie

Autor: shdo , Foto: shdo - Dátum: 12.06.2018
Čítanosť: 4955
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share