Preskocit navigáciu

Nácvik strežby a riadenia pažby


Nácvik strežby a riadenia pažby  

Príslušníci samohybného delostreleckého oddielu vykonali v Centre výcviku Leš - odbor simulačných technológií  v dňoch 20.-23. januára nácvik strežby a riadenia pažby  na tému: „Samohybný delostrelecký oddiel  pri podpore jednotiek 2. mechanizovanej brigády v obrane“.   

Táto výcviková aktivita preverila jednotlivé činnosti v strežbe a riadení pažby delostrelectva. Velitež oddielu podplukovník Roman Bobaž si  stanovil dva základné ciele cvičenia. Prvým ciežom bolo preverenie organizácie zabezpečenia spojenia, riadenia a velenia v štruktúre delostreleckého oddielu.  Za druhý ciež si stanovil  preveri metodické postupy pri príprave, organizovaní a plnení palebných úloh. V priebehu štyroch dní príslušníci velitežstva a štábu, 1. a 2. palebnej batérie, prieskumnej delostreleckej batérie, batérie podpory velenia a dvaja príslušníci práporu ISTAR  plnili úlohy viac ako 20 rôznych rozohrávok  na plnenie palebných a prieskumných úloh.

Nácvik bol prioritne zameraný na prípravu, organizáciu a vykonanie palieb so špeciálnou muníciou (osvetžovacia, zadymovacia), nepohyblivých a pohyblivých prehradzujúcich palieb. Pažbu oddielu riadil  náčelník operačného oddelenia kapitán Slavomír Pristaš. Vežkým prínosom pre všetkých cvičiacich  bola aj účas vedúceho katedry vojenskej taktiky a operačného umenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika, Jaroslava Varechu. Spolu tak ladili proces plánovania a riadenia palebnej podpory, odovzdávanie delostreleckých správ a povelov, činnos delostreleckého prieskumu a miest riadenia pažby na stupni oddiel a batéria. Velitež oddielu spolu so svojím zástupcom majorom Stanislavom Šragom počas zamestnania dohliadali  na stav prípravy  jednotky , ktorá  sa pripravuje na plnenie úloh operácie Predsunutá prítomnos (eFP) Lotyšsko - rotácie jún 2020  a december 2020. 

             V závere velitež  oddielu  poďakoval všetkým účastníkom cvičenia, za ich profesionálny prístup pri plnení stanovených úloh. Vysoko ocenil prácu príslušníkov a zamestnancov odboru simulačných technológií Centra výcviku Leš za ich profesionálne nasadenia a maximálnu ústretovos.

Nácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažbyNácvik strežby a riadenia pažby

Autor: rtn. Ing. Marián MARCIN , Foto: rtn. Ing. Marián Marcin - Dátum: 23.01.2020
Čítanos: 6002
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share