Preskocit navigáciu

Zmena vo velení samohybného delostreleckého oddielu


Zmena vo velení samohybného delostreleckého oddielu  

      Deň 26. február 2021 je pre samohybný delostrelecký oddiel dňom, kedy sa s oddielom rozlúčil veliteľ oddielu podplukovník Roman BOBAĽ. Od 1.3.2021 je  odchádzajúci veliteľ oddielu povýšený do hodnosti plukovník a ustanovený do novej funkcie  koordinátor palebnej podpory – náčelník delostrelectva. Vo funkcii veliteľa samohybného delostreleckého oddielu pôsobil od 01. júla 2017.

      Pri tejto príležitosti sa na pôde Duklianskych kasárni konal, za dodržania epidemiologických opatrení, slávnostný nástup  samohybného delostreleckého oddielu k vykonaniu aktu odovzdania velenia.  Počas slávnostného ceremoniálu veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ symbolicky odovzdal velenie  a major Peter Jankaj prevzal velenie oddielu, odovzdaním a prevzatím bojovej zástavy a podaním hlásenia veliteľovi 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi Slavomírovi Verčimakovi.    

      Na slávnostnom ceremoniáli sa, okrem  veliteľa 2. mechanizovanej brigády   zúčastnili aj veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach, veliteľ 22. mechanizovaného práporu podplukovník Július Čepeľa, zastupujúci veliteľ Vojenskej polície a zastupujúci veliteľ ženijnej roty  ženijného práporu Sereď. 

    Veliteľ 2. mechanizovanej brigády vo svojom príhovore  vysoko ocenil prácu odchádzajúceho veliteľa podplukovníka Romana Bobaľa, zdôraznil skutočnosť, že jeho odchodom utrpela personálne aj 2. mechanizovaná brigáda. Pod jeho velením samohybný delostrelecký oddiel zanechal dobrý dojem. V závere svojho príhovoru poďakoval podplukovníkovi Bobaľovi za jeho vysoko profesionálne odvedenú prácu a zaželal veľa úspechov  v jeho ďalšej vojenskej kariére a osobnom živote.

     Vo svojom príhovore sa odchádzajúci veliteľ podplukovník Roman Bobaľ poďakoval príslušníkom oddielu za spoluprácu a podporu  pri plnení zverených úloh a budovaní dobrého mena oddielu. Zdôraznil, že jeho odchodom došlo ku generačnej výmene vo velení oddielu a že  s útvarom sa nelúči ba práve naopak, bude prebiehať úzka spolupráca pri plnení úloh kladených pred  oddiel, budovaní a modernizácii delostreleckej techniky.  Majorovi Petrovi Jankajovi zaželal veľa úspechov a vyjadril presvedčenie, že jeho odborné delostrelecké znalosti sú  dostatočnou zárukou pre pokračovanie šírenia dobrého mena oddielu.  

    Slávnostný nástup veliteľ oddielu podplukovník Roman Bobaľ využil na príležitosť poďakovať sa aj dvom príslušníkom oddielu  a to rtm. Jozefovi Vytykáčovi a rtm. Jozefovi Košíkovi, pre ktorých 26. február 2021 bol posledným dňom vo vojenskej uniforme. Poďakoval  sa im   za ich kvalitne odvedenú prácu, zaželal im veľa úspechov v civilnom živote a odovzdal im Pamätný kríž  III. stupňa  Náčelníka  generálneho štábu OS SR.   

    Príslušníci samohybného delostreleckého oddielu, touto cestou sa chcú poďakovať plukovníkovi Romanovi Bobaľovi, za jeho prácu a prístup k riešeniu problémov nielen  delostreleckého oddielu, ale aj samotných  profesionálnych vojakov a zamestnancov.


Zmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddieluZmena vo velení samohybného delostreleckého oddielu

Autor: rtn. Marián MARCIN , Foto: rtm. Marcel Harman - Dátum: 26.02.2021
Čítanosť: 5344
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share