Preskocit navigáciu

21. samohybný delostrelecký oddiel


História útvaru


História vzniku 21.shdo je bezprostredne spojená s históriou delostreleckej brigády.
• Jej počiatky siahajú do 50-tych rokov, keď vznikla na základe výnosu MNO č. j. 97288 dňa 1.12.1950 v posádke Jičín ako 21. ťažká delostrelecká brigáda súčasťou 5. delostreleckej divízie.
• Začiatkom leta 1951 hlásil veliteľ brigády pripravenosť jednotiek plniť bojové úlohy.
• Na základe uvedeného hlásenia bola v brigáde v októbri 1951 vykonaná podľa rozkazu veliteľa 5. delostreleckej divízie inšpekčná previerka, ktorá potvrdila objektívnosť hlásenia.
• Dňa 29.4.1955 bola brigáda premenovaná na 21. prešovskú ťažkú delostreleckú brigádu.
• V rámci reorganizačných zmien v roku 1958 došlo k prečíslovaniu na 25. prešovskú húfnicovú delostreleckú brigádu.
• Ďalšími reorganizačnými zmenami prešla brigáda v rokoch 1960 až 1962 keď sa brigáda opäť zreorganizovala na 25. ťažkú delostreleckú brigádu.
• Prelomovým medzníkom pre brigádu sa stal 1.9.1963, keď po zrušení 5. delostreleckej divízie prešla do podriadenosti 4. vševojskovej armády.
• Súčasne na rozkaz veliteľa 4. armády bola brigáda prečíslovaná na 332. kanónovú delostreleckú brigádu.
• V rokoch 1990 až 1991 došlo k ďalším reorganizačným zmenám, kde bola brigáda prečíslovaná na 3. delostreleckú brigádu a zároveň bola redislokovaná z posádky Jičín do posádky Jelšava.
• K 1. 10. 1995 bola brigáda prečíslovaná na 5. delostreleckú brigádu.
• Poslednou reorganizačnou zmenou v rámci OS SR bola 5. delostrelecká brigáda zrušená dňom 31.3.2005 a 1.1.2005 vznikol zmiešaný delostrelecký oddiel, ktorý je súčasťou 2. mechanizovanej brigády.
• Oddiel pôsobil do 31. 3. 2005 v posádke Jelšava, odkiaľ sa dňom 1.4.2005 premiestnil do objektu Duklianskych kasárni Michalovce, kde v tej dobe pôsobil Ženijný prápor mechanizovanej brigády Prešov.
• K 1.7.2009 – zmiešaný delostrelecký oddiel prešiel zmenou vnútroorganizačného členenia v rámci OSSR a bol zmenený na Samohybný delostrelecký oddiel
• Dňa 25. februára 2011 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič svojim rozkazom č.2 z roku 2011 zapožičal samohybnému delostreleckému oddielu historický názov:


DUKLIANSKY SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL

Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky č. 2/2013 o zapožičaní čestného názvu z 31. mája 2013 Podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je zapožičaný Vojenskému útvaru 1109 – samohybnému delostreleckému oddielu Michalovce čestný názov


SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL

GENERÁLMAJORA ALEXANDRA KORDU.

korda


• K 01.07.2017 vytvorená 3.palebná batéria
• V roku 2021 – prezbrojenie 1.palebnej batérie / do na 155mm ShKH ZUZANA 2
• K 01.11.2021 na základe reorganizačných zmien nastala zmena názvu útvaru na


21. SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL

GENERÁLMAJORA ALEXANDRA KORDU

 

SúčasnosťV súčasnosti je samohybný delostrelecký oddiel Michalovce taktickou zložkou 5. delostreleckého pluku Rožňava. Palebné batérie a prieskumné družstva od prieskumnej batérie sú zaradené na plnenie úloh NC.

 

Skočiť na menu


Share