Preskocit navigáciu

CERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprsk


CERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprsk
1. palebná batéria pod velením veliteľa batérie kpt. Ing. Jozefa LAPINA sa zúčastnila Certifikačného cvičenia 11. mprsk  Joint Goal 2010, ktorý bol vyvrcholením výcvikového roka 2010. Od začiatku výcvikového roka 2010 batéria prešla etapou výcviku špecialistu, družstva a čaty so splnením úloh ZBZ . V mesiaci september od 6.9.2010 do 24.9.2010, sa batéria zúčastnila prípravy na certifikačné cvičenie počas, ktorého vykonala IPÚ dôstojníkmi batérie a 1. palebná batéria absolvovala Rotné taktické cvičenie s BS. Batéria splnila všetky úlohy zo zoznamu rozhodujúcich úloh na výcvikový rok 2010.
Certifikačnému cvičeniu predchádzala kontrola výcvikovej a riadiacej dokumentácie, skupinou CREVAL v posádke Martin, ktorú zabezpečoval zástupca veliteľa batérie npor. Ing. Michal NÉMETH.
Vo VP VO Lešť súčasne s kontrolou prevádzkovej dokumentácie prebehla kontrola techniky tímom CREVAL, ktorá bola pripravená na certifikačné cvičenie s výsledkom výborne, túto úlohu zabezpečoval technik batérie rtn. Milan HAMLÍK.
Počas certifikačného cvičenia Joint Goal 2010, 1. palebná batéria plnila rôznorodé úlohy, ktoré vyplývali so scenára cvičenia a preverovali jednotku v komplexnom pôsobení v operácii na podporu mieru a stabilizácie v nasadenej krajine Alfaland.
Počas certifikačného cvičenia v dobe od 11.10.2010 do 22.10.2010 1. palebná batéria plnila tieto úlohy:
-         príchod ubytovacej skupiny, príprava stanového tábora MOB Slávia
-         vykonávanie patrolovania a ochrany konvojov
-         palebná podpora 11. mprsk počas presunu advance party
-         zabezpečenie vonkajšieho ochranného perimetra pri prílete VIP supiny
-         palebná podpora 11. mprsk počas útočnej operácie
-         Force protection MOB Slávia
-         Force protection čaty protivzdušnej obrany 11.mprsk
Palebnú podporu počas celej operácie zabezpečovala 1. palebná čata, 1. palebnej batérie, ktorú riadil veliteľ čaty por. Ing. Martin BÍREŠ. 1. palebná čata zabezpečovala všetky presuny mechanizovaných jednotiek palebnou podporou a rozhodujúcou úlohou bolo vykonanie palebnej prípravy a podpory počas vedenia útočnej operácie a splnením palebných úloh položili hlavný základ na úspešné splnenie útočnej operácie. Na týchto úlohách sa podieľali velitelia palebných družstiev rtn. Peter AUDY, rtn. Jaroslav VREDÍK, rtn. Ivan FERKO, rtn. Ivan IŠTÓK.
Príslušníci medzinárodného tímu CREVAL vykonali kontrolu PBR batérie so zameraním na  previerku miesta riadenia paľby batérie a vedenia dokumentácie.  Príslušník medzinárodného týmu hodnotil činnosť a organizáciu na MRPB slovom „excellent“,  za ktorú zodpovedal veliteľ veliteľskej čaty, 1. palebnej batérie por. Ing. Richard LIŠKA. Na splnení náročných úloh sa podieľalo celé veliteľské družstvo, medzi najlepších patrili spojár voj.2. st. Dušan MIKA a vodič-strojník slob. Peter MEN.
Počas celého certifikačného cvičenia batéria pôsobila na území, ktoré nebolo stabilné a preto bolo potrebné zabezpečovať Force protection pre jednotky nachádzajúce sa na základni MOB Slávia. Túto úlohu plnila 2. palebná čata, 1. palebnej batérie,  pod velením veliteľa čaty por. Bc. Štefanom HENCELOM, kde príslušníci čaty zúročili skúsenosti, ktoré získali počas pôsobenia vo vojenskej operácii v Afganistane.
Počas celého Certifikačného cvičenia 11. mprsk Joint goal 2010  1. palebná batéria plnila úlohy na výbornej úrovni a tak jej právom patrí hodnotenie COMBAT READY.

CERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprskCERTIFIKAČNÉ CVIČENIE 11. mprsk

Autor: nadrotmajster Ing. Ján ANTAL , Foto: nadporučík Ing. Michal NÉMETH - Dátum: 26.10.2010
Čítanosť: 20016
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share